Menej fosílneho plynu z Ruska? Pomôžu aj šupy z ovocia či zvyšky z večere

Pribúda bioplynových staníc, ktoré chcú vyrábať takzvaný biometán, a to aj z kuchynského odpadu z domácností. Ten môže nahradiť malú časť zemného plynu.

Bioplynové stanice možno „kŕmiť“ aj kuchynským odpadom, v praxi to naráža na bariéry

Fermentory v bioplynkách fungujú ako kravské žalúdky. Bioplyn sa v nich vyrába z hnoja, odpadu z poľnohospodárskych podnikov či potravinárskych firiem a často aj z kukuričnej siláže. Namiesto nej by mohli viac spracúvať kuchynský bioodpad z našich domácností. Prispeje k tomu Plán obnovy.

Triediarňou pri Senci prejde ročne 20 tisíc ton vyradeného oblečenia, väčšina sa ešte ponosí

Čo už nie je vhodné na návrat do šatníkov, sa najmä zrecykluje. Experimentujú tu aj s novými formami triedenia, ktoré by mali recykláciu uľahčiť.

Cycle with style!

Join us and be an advocate for more bikes in our cities. Download and print this slogan on your own bag, T-shirt, jacket, or make a poster.

Ako zaangažovať ľudí? Na Dobrom trhu to robíme takto!

Od začiatku podujatia v roku 2011 mal Dobrý trh inšpirovať ľudí na Slovensku, aby žili ulicami, aby skúmali a nanovo si predstavovali, ako by mal vyzerať verejný priestor a komu by mali ulice slúžiť.