what city stage

Je naozaj Dobrý trh taký dobrý v presadzovaní svojich cieľov?

Merať dopad svojho podujatia je pre organizátorov kultúry na Slovensku ešte stále zriedkavé. Aký efekt na komunitu alebo ...

teh

Od luxusného spotrebiteľa k ekonomickému hráčovi: zmena uvažovania o dopade kultúry

Samu Szemerey je architekt a urbanista, jeden zo zakladateľov organizácie KÉK - maďarského centra súčasnej architektúry.

Meria dopad kultúrnych podujatí: občiansky angažované festivaly sú trendom

Sociologička Ivana Rapoš Božič sa zaoberá skúmaním spoločenského dopadu kultúrnych podujatí. Okrem skúmania festivalov, ktoré sa ...

Dobrý trh Vianoce

10 rokov Dobrého trhu: výrazný dopad na ekonomiku aj spoločenskú zmenu

Aký je dopad našich aktivít, do akej miery sa nám darí vytvárať pozitívnu spoločenskú zmenu a čo môžeme v tomto procese zlepšiť? Toto sú otázky, ktoré si kládli aj organizátori Dobrého trhu.