O nás

Veríme, že udržateľný mestský rozvoj tvoria hlavne jeho komunity a obyvatelia.


CTZN (Citizen)

je kritická online platforma pre architektúru a urbanizmus, environmentálne témy, participatívne procesy a udržateľný rozvoj. Vznikla na pevných základoch živej platformy WhatCity? a presunula sa do online priestoru, kde ponúka stály a trvalý priestor pre dôležité témy a projekty. 

Vďaka spojeniu občianskych iniciatív, odborníkov a autorít prinášame komplexný pohľad na mesto a jeho architektúru. Riešime témy udržateľnosti, komunít, inkluzivity a odolnosti s cieľom približovať rozvoj mesta jeho obyvateľom.

CTZN magazín

vychádza 3-krát ročne (v závislosti od vášho záujmu a podpory) a v každom vydaní prinesie ucelený, hlbší pohľad do jednej vybranej témy. Ponúkne vám rozhovory, odborné články, zaujímavé rubriky a príklady dobrej praxe z domova aj zo sveta. Okrem online magazínu budú súčasťou platformy aj živé podujatia!

Občianske združenie Punkt

stojí za platformou CTZN. Od roku 2007 sa zaoberáme propagáciou a podporou dizajnu, architektúry a urbanizmu v interdisciplinárnom dialógu. V centre našej pozornosti je komplexná podpora rozvoja mesta počnúc komunitným rozvojom, rozvojom miestnej ekonomiky po zapájanie obyvateľov do plánovacích procesov. Medzi naše kľúčové aktivity patrí podujatie Dobrý trh, školenia a poradenstvo v oblasti ekológie a participatívne plánovanie obnovy nevyužívaných objektov či verejných priestranstiev. Priniesli sme na Slovensko PechaKucha Night, organizovali sme Dizajnvíkend či WhatCity?

Sme nadšenci pre mesto

Veríme, že udržateľný mestský rozvoj tvoria hlavne jeho obyvatelia a komunity. Našou misiou je spájať aktérov, vytvárať priestor na kritický dialóg o zlepšení mestského prostredia, pomenovať problémy a poukázať na možné riešenia, zdieľať dobrú prax, vzdelávať, prispieť k angažovanosti a aktívnemu prístupu verejnosti k svojmu mestu.

Okrem platformy Citizen rozvíjame ako o. z. Punkt mestské témy aj cez iné aktivity: Dobrý trh, zero waste workshopy či participatívne procesy.

WhatCity? exkurzia. Foto: Marek Jančúch
Dobrý trh na Panenskej. Foto: Marek Jančúch
WhatCity? diskusia na Dobrom trhu na Panenskej 2019. Foto: Marek Jančúch
Susedský piknik. Foto: Marek Jančúch

Spoznajte náš tím

Redakcia

Barbara Zavarská

stratégie, redakcia

Študovala architektúru na UMPRUM v Prahe a na VŠVU v Bratislave, odkiaľ má aj doktorát so zameraním na kultúrny manažment v architektúre. V r. 2007 spoluzaložila o. z. Punkt, ktoré prinieslo na Slovensko medzinárodné podujatie PechaKucha Nights. Je zakladajúcou členkou ateliéru totalstudio a Aliancie Stará tržnica. V súčasnosti sa zameriava najmä na podporu zapájania verejnosti do mestského rozvoja. V o. z. Punkt má na starosti stratégie, dramaturgiu a participatívne procesy.

Illah van Oijen

stratégie, redakcia, fotografia

Študovala odbor Word and Image na Free University v Amsterdame, fotografiu na Royal Academy of Arts v Haagu a na VŠVU v Bratislave. Od roku 2005 pôsobí v Bratislave a zameriava sa na prieskum a aktivizáciu verejného priestoru. Publikovala monografie Bratislava, mesto na mieru a Košice, dzivosť v srdci. Je autorkou projektu Vieš, čo vidíš? a jej fotografie sa nachádzajú v zbierke Slovenskej národnej galérie. Illah je členkou Aliancie Stará tržnica a spoluzakladateľkou upcyklingovej dielne People on Earth. V o. z. Punkt má na starosti stratégie, programovú dramaturgiu, tréningy a facilitáciu skupín.

Denisa Vološčuková

redakcia, PR manažérka

Po štúdiu filozofie na FiF UK pôsobila v printových médiách Pravda, SME, ako reportérka a redaktorka kultúry. Ako PR a marektingová manažérka pracovala v Divadle Nová scéna, neskôr v reklamných a PR agentúrach. Dnes sa PR a copywritingu venuje ako freelancer. Oblasti jej záberu sa tematicky pohybujú medzi kultúrou, developmentom, životným prostredím a udržateľnosťou. Aktivity združenia Punkt pozorne sleduje už od prvého Dobrého trhu.

Pavla Lényiová

redakcia

Má za sebou štúdium žurnalistiky a európskych štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Šesť rokov pracovala ako redaktorka publicistiky v Slovenskom rozhlase/RTVS. V posledných rokoch sa venuje hlavne témam trvalej udržateľnosti a životného prostredia. Pôsobila na Ministerstve životného prostredia SR. Aktuálne okrem písania pre CTZN pracuje aj v Inštitúte aplikovanej ekológie Daphne.

Tím platformy CTZN

Zuzana Mačurová

výkonná riaditeľka

Študovala Manažment organizácie a ľudských zdrojov na Univerzite Komenského v Bratislave. Rok štúdia strávila na Univerzite vo fínskom Oulu. Od roku 2019 spolupracuje s festivalom Jeden svet, na ktorom zastrešuje koordináciu dobrovoľníkov. V Punkte pôsobí od roku 2020. Má na starosti produkciu podujatí, ľudské zdroje a koordináciu vybraných projektov. Vedie prednášky z oblasti zero waste, organizovala dva ročníky celoslovenskej Zóny bez peňazí a spoluorganizuje prvý bezodpadový beh na Slovensku – Less Waste Run.

Zita Pisárová

špecialistka pre sociálne siete

Výtvarníčka, ilustrátorka, mystička a súčasná študentka na Sokratovom Inštitúte. Je zakladateľkou osvetového projektu V jednom je sila. Dokončila Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach v odbore propagačné výtvarníctvo. Je certifikovanou arteterapeutkou s praxou v oblasti krízovej intervencie. Vizuálne umenie tvorí vnímavo a snaží sa ho využívať na podporu spoločenských zmien.

Erika Beňuška

správa webstránky

Vyštudovala TU Wien (2015) a VŠVU (2017) v odbore architektonická tvorba. Vo svojich štúdiách sa venovala tropickej architektúre, ktorú skúmala na univerzitách v Indii a Indonézii. Dlhoročne pôsobila v medzinárodnej dobrovoľníckej organizácii AFS Intercultura, kde rozvíjala koncept medzikultúrneho vzdelávania v spoločnosti. Spoluzakladala projekt Lebo Mädveď – dizajnové hry so vzdelávacím charakterom, kde dodnes pôsobí. Momentálne spolupracuje s o. z. Punkt, ktorému pomáha transformovať svoje vízie do webového priestoru.

Milota Sidorová

konzultantka

Facilitátorka, plánovačka, moderátorka, analytička, networkerka a feministka v službách spravodlivejšieho mestského plánovania. Je vedúcou sekcie mestských štúdií a participácie v Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

Fotografie

Ľubo Baran

www.lubobaran.com

BoysPlayNice

www.boysplaynice.com

Stephanie Braconnier

www.futurelandscapes.ca

Matej Hakár

www.matejhakar.com

Marek Jančúch

www.jancuch.com

Ivan Kálev

ivan-kalev.tumblr.com

Michal Líner

linermiso.wixsite.com/liner

Boris Németh

www.borisnemeth.com

Illah van Oijen

www.viescovidis.sk

Michal Richter

Instagram: michalrichterphoto

Anton Sládek

www.sladek-anton.sk

Juraj Starovecký

www.starovecky.com

Ilustrácie

Ondrej Bódiš

www.behance.net/Ondrej_Bodis

Matej Mihályi

Instagram: lunchforbreakfast

Lenka Šturmankinová

lenkasturmankinova.eu

Lívia Suchá

Instagram: liviasucha

Video

Námet a réžia

Elégia Štrbová

Kamera a zvuk

Patrik Gubiš, Peter Važan, Michal Koštenský

Postprodukcia

Jakub Šteinecker, Peter Važan

Grading

Matej Šalko


Naše špeciálne poďakovanie patrí ľuďom z reklamnej agentúry Milk a Folk, za ich podporu, vďaka ktorej vznikla táto platforma.

Milk logo

Vydavanie CTZN platformy o ľuďoch a mestách dlhodobo podporuje Fond na podporu umenia.