Články

Témy:
Bez odpadu
cirkularita
Cirkulárna ekonomika
Cirkulárne mesto
Citizen
community
ctzn dialógy
CycleUp!
Dobrý trh
Doprava
Dunaj
esej
eurofondy
Európska únia
Explorácia
Fotoesej
gentrifikácia
Hamburg
história
inklúzia
klíma
komunita
komunity
koncepcie
kreatívny priemysel
Ľudia
Meranie dopadu
mesto
Mesto a rieka
mesto pre deti
mju photography
Mníchov
nábrežie
opustené budovy
participácia
Paticipácia
podcast
podujatie
Ponaučenia
Právo
Punkt
renaturalizácia
Rozhovor
rozvoj mesta
samospráva
slow food
sociálne podnikanie
trhoviská
tržnice
Turizmus
udržateľnosť
Urbanizmus
územný plán
verejny priestor
verejný priestor
video
Vieš čo vidíš
Warm Data Lab
zmena klímy

Rubriky

  • Cirkulárne mesto
  • Citizen
  • CTZN dialógy
  • Punkt
  • Vieš čo vidíš?

Chcete založiť komunitnú záhradku alebo usporiadať akciu? Mesto vám pomôže bez papierovačiek a požičia aj stoličky

Živé komunity sú základom pre živé mestá. Niekedy nahrádzajú úlohu samosprávy, často to však robia len zdola, organicky. Samosprávy preto disponujú rôznymi nástrojmi podpory komunitného rozvoja, ktoré sa oplatí využiť. Aké komunity pôsobia v Bratislave a ako ich podporuje mesto?

Ihrisko s vodnými prvkami

Autá tu ustúpili ľuďom a s bytmi sa nedá špekulovať. Ako sa žije vo viedenskej štvrti Seestadt?

Architektka Andrea Boroš Leitmann píše o živote v komunitnej bytovke v Asperne, viedenskej štvrti budúcnosti.

Skatepark Výstavište Praha

Komunitný život: nový trend, ktorý tu bol odjakživa

Komunita je jedno z najviac skloňovaných slov posledného obdobia. Komunitné centrá, záhrady, kaviarne, či podujatia sa stali symbolom revitalizácie občianskeho života na Slovensku. Byť súčasťou komunity je novodobým spoločenským trendom. Je však romantizácia komunít a komunitného života na mieste?

Cycle with a style

DYI T-shirts

Ako zaangažovať ľudí? Na Dobrom trhu to robíme takto!

Od začiatku podujatia v roku 2011 mal Dobrý trh inšpirovať ľudí na Slovensku, aby žili ulicami, aby skúmali a nanovo si predstavovali, ako by mal vyzerať verejný priestor a komu by mali ulice slúžiť.

This is how we do it! How we engage people on the Good Market.

From the very beginning of the event in 2011, the Good Market was meant to inspire people in Slovakia to live the streets, to explore and reimagine what public space should look like, and whom the streets should serve. 

„Miesta pre život a rozvoj detí v meste sa zredukovali na ihriská,“ hovorí mestská dizajnérka

Architektka Ankita Chachra je riaditeľkou Klimatického programu v think tanku Capita, kde sa zaoberá vplyvom mestského prostredia na zdravý rozvoj dieťaťa v ranom veku. Podporou blahobytu detí a ich opatrovateľov sa zaoberala aj v nadácii Bernarda Van Leera. V Bratislave bude prednášať na samite Začnime deťmi (Start with Children) 2024.

Sto rokov si likvidujeme krajinu, sto rokov to budeme naprávať, hovorí český vodohospodár

Ak chceme mestá pripraviť na zmenu klímy, treba začať opatreniami vo voľnej krajine, myslí si vodohospodársky inžinier Tomáš Havlíček. Jeho ATELIER FONTES sa podieľa na vzniku zelenej nárazníkovej zóny okolo Trnavy.