CTZN dialógy na tému Mesto a rieka

mesto a rieka dialogy
Ilustrácia: Lenka Šturmankinová

Na Dunaj sa zvyčajne pozeráme zhora a z diaľky. Poďme ho preskúmať bližšie. Ako naplno využiť jeho potenciál pre mesto a jeho obyvateľov a aké možnosti ponúka pre udržateľný turizmus? Mohli by sme do práce v centre cestovať aj loďou?

Téma jarného vydania magazínu CTZN je široká ako sám Dunaj. Preto platforma CTZN v spolupráci s Bratislava Tourist Board pripravili 24. marca celodennú konferenciu na lodi, plaviacej sa medzi Bratislavou a Čunovom. Úlohou účastníkov workshopov a diskusií bude vydestilovať z Dunaja a priľahlých brehov tie najdôležitejšie poznatky a priniesť riešenia, či aspoň inšpiráciu, ako z rieky urobiť udržateľný zdroj turizmu, rekreácie, dopravy, či ochrany klímy.

Nezabudnite si preskrolovať nové články na www.ctzn.sk. Čakajú vás zážitkové reportáže z divokých aj kľudných miest na Dunaji, príklady dobrej praxe z oblasti rekreácie a verejnej riečnej dopravy na iných európskych riekach, alebo hľadanie odpovedí na otázku ako ďalej so Zimným prístavom a Dunajom celkovo.

Verejné podujatie CTZN dialógy túto tému obohatí pohľadom dvoch hostí v diskusii o otázkach ako naplno využiť potenciál rieky, čím posilniť vzťah obyvateľov a návštevníkov k rieke a určite aj o riečnej doprave, keďže jeden z hostí, Andreas Friedwagner, je odborníkom v oblasti dopravy a územného plánovania. Partnerom v diskusii bude slovenský spisovateľ a prekladateľ Michal Hvorecký, ktorý má s Dunajom skúsenosti ako turistický sprievodca na riečnych lodiach po toku Dunaja a o našej najväčšej rieke napísal román, aj knihu pre deti.   

Hostia CTZN dialógov

ANDREAS FRIEDWAGNER

Vzdelaním geograf so špecializáciou na územný výskum a územné plánovanie pôsobí ako partner a výkonný riaditeľ konzultantskej spoločnosti Veraccon pre mobilitu, koordináciu a riadenie financovania a implementácie projektov v oblasti dopravy a územného plánovania s pôsobnosťou v EÚ (INTERREG/ETZ). Kľúčové slová, charakterizujúce jeho záber sú: autobus, vlak, bicykel, multimodalita, regionálny rozvoj, Rakúsko, Dunajský región, EÚ.

MICHAL HVORECKÝ

Slovenský spisovateľ a prekladateľ má s Dunajom priamu skúsenosť aj mimo Bratislavy, keď ako turistický sprievodca pracoval na dunajských lodiach, plaviacich sa z Nemecka do Rumunska. Téme Dunaj venoval román Dunaj v Amerike a knihu pre deti Dunaj – čarovná rieka. Zaoberá sa otázkami demokratizácie našej spoločnosti. V Goetheho inštitúte v Bratislave pracuje ako riaditeľ informačného centra a knižnice, a zároveň ako podpora pre literárne preklady.


 

Partneri

       BTB          Ministerstvo dopravy a vystavby SR

      

fes logonc logo

 

Mediálni partneri

 fm logo