Oslobodená rieka Isar v centre Mníchova ponúka aj surfovanie

Isar Mníchov
Renaturalizácia rieky Isar vrátila jej toku prírodný charakter, zlepšila biotopy pre pôvodné zvieratá a rastliny a vytvorila nové rekreačné priestory pre ľudí. Foto: Eva Benková

Len málokto by tušil, že prírodný vzhľad rieky Isar s plytkými vstupmi do vody je v skutočnosti dobre premyslenou renaturalizáciou. Pred jedenástimi rokmi rieku úspešne vyliali z jej upraveného koryta. Dnes sa tento projekt považuje za ukážkový príklad prepojenia ochrany prírody s potrebami mesta a jeho obyvateľov.

Anna Nekola
Anna Nekola

Divokú alpskú rieku začali ľudia krotiť v 19. storočí. Mesto sa rozširovalo, koryto zužovalo, vytvárali sa nové typy protipovodňových opatrení a stavali sa vodné elektrárne. Následkom toho sa voda počas nárazových dažďov nemala kam rozliať. Prirodzené biotopy mizli a mesto začali ohrozovať sezónne záplavy.

Prvé výzvy na renaturalizáciu záplavových oblastí začali v Mníchove v 80. rokoch minulého storočia. V roku 1995 sa politické subjekty, miestne organizácie a občania spojili s cieľom zlepšiť protipovodňovú ochranu, biodiverzitu a kvalitu rekreácie. Kľúčovým faktorom úspechu bola vynikajúca spolupráca medzi všetkými zapojenými stranami.

Obyvateľov aj návštevníkov Mníchova láka čistá chladná voda najmä v lete. Pozdĺž toku sa stretávajú cyklisti, plavci, nadšenci cvičenia či dokonca surferi. Foto © Plamen Yordanov

Vodný raj aj klimatizácia mesta

Stavebné práce sa začali v roku 2000 a pokračovali do roku 2011. Pôvodne kanalizované koryto sa rozšírilo a brehy dostali prirodzenejší charakter. Vytvorili sa oblasti s plytkou vodou, hlbšie bazény, pereje a pokojnejšie vodné plochy. Väčšinu stromov ponechali.

Výsledok? V celom meste sú vytvorené rozsiahle zelené plochy, ktoré fungujú zároveň ako záplavové oblasti. Vytvorili sa štrkové brehy či kamenné ostrovy. Úprava viedla k zlepšeniu biotopov pre pôvodné zvieratá a rastliny, ale aj k lepšej protipovodňovej ochrane.

Isar Mníchov
Povodeň v roku 2013, dokázala, že renaturalizačné opatrenia boli úspešné. O ochranu Mníchova pred škodami sa postarala aj modernizácia priehrad. Foto: Eva Benková
Isar Mníchov
Pôvodná stromová populácia na hrádzach Isaru bola zachovaná v najvyššej možnej miere. Protipovodňová ochrana sa zlepšila zväčšením prierezu rieky, prevýšením hrádzí a odstránením sedimentov v záplavovom území. Foto: Eva Benková

Biokoridory, ktoré popri rieke Isar vznikli, umožňujú migráciu živočíchov a rastlín a zlepšujú prúdenie chladnejšieho vzduchu do zastavaných oblastí. Zeleň klimatizuje mesto vďaka poskytovania tieňa, schopnosti zadržiavať vodu v pôde, ako aj vyparovaniu.

Samostatné zelené plochy ale v mestách nestačia. Mníchov vďaka renaturalizácii rieky prepojil zeleň v meste s prírodou za ňou. Toto spojenie vytvorilo unikátny vzťah. Príroda vytvára bohaté možnosti na rekreáciu a dobre manažovaná rekreácia umožňuje prírode prekvitať.

Premena rieky ovplyvnila aj kvalitu vody. Všetky komunity na Isare, zmodernizovali čističky odpadových vôd a dnes je možné si v rieke zaplávať. „Isar tečie aj cez najväčší mníchovský park Englischer Garten. Akonáhle je trochu teplejšie, kúpu sa tam stovky ľudí“, hovorí, Nikola Tokárová, Slovenka žijúca v Mníchove.

Isar Mníchov
Možnosť kúpania sa v rieke uprostred mesta dosiahli Mníchovčania modernizáciou čističiek odpadových vôd. Zapojili sa do nej všetky komunity pozdĺž Isaru. Foto: Steve Yeaman / flickr.com

Relax a zábava láka domácich aj turistov

Úsek rieky v meste je necelých 14 kilometrov dlhý a tvorí centrálnu rekreačnú oblasť Mníchova. Jej čisté chladné vody priťahujú tisícky obyvateľov a návštevníkov v teplých letných dňoch. Obľúbenou je predovšetkým pláž Flaucher.

Máte chuť odpočinúť si a pozvať kamarátov na grilovačku? Zaplávať si, člnkovať alebo dokonca surfovať? Na všetky aktivity je vyčlenený priestor. Nadšenec cyklistiky, cvičenia alebo osviežujúcich prechádzok, každý si tu nájde svoje miesto, píšu na stránkach hlavného mesta Bavorska. Od mája do septembra sa k možnostiam pridáva plavba na tradičných drevených pltiach.

Isar je jednoducho „to miesto, kam chodia všetci – bežci, cyklisti, psíčkari, chilleri, GEN Z mládež, rodiny. Hrajú hry, ľudia si na stromy vešajú aerial hoop a cvičia, ďalšie skupiny robia na karimatkách jogu, ďalší ‚vypekajú‘ hudbu a pijú pivo a nikto si navzájom neprekáža,“ hovorí Nikola.

Pláž Flaucher je obľúbená najmä ako oficiálne miesto grilovačiek. Foto: Vladimir Stoimenov

Až príliš úspešný projekt?

Intenzívne využívanie brehu Isaru so sebou prinieslo mnoho nezamýšľaných následkov. Rozsah používania pobrežia začal byť v lete príliš veľký a počas jedného letného víkendu v roku 2016 len na Flaucherovom ostrove vyzbierali štyri tony odpadu. Grilovacie miesta boli natoľko využívané, že vytvárali masívny oblak dymu, ktorý sa držal nad riekou.

Z tohto dôvodu zaviedli viaceré opatrenia s cieľom poukazovať na zodpovedné využívanie rieky. „Stretli sme tu ‚týpka‘, čo na nábreží vymieňa 10 štupľov od piva za vychladený Radler, takže ľudia majú motiváciu nezahadzovať ich, prípadne ich pozbierať v okolí,“ pridala svoju skúsenosť Nikola. Opisuje, že „každých pár desiatok metrov sú umiestnené ToiToiky, ktoré sa pravidelne čistia a dopĺňajú hygienickými potrebami a veľké koše na smeti s miestom na sklenené fľaše.“

Príklad Isaru ukazuje, že ľudia pozitívne vnímajú, keď sú lokality čisté a bez odpadu. Väčšina tomu prispôsobuje svoje správanie. To potvrdzuje aj Tomáš Kušík, predseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, ktoré sa venuje aj chráneným oblastiam v okolí Dunaja: „Je ideálne, keď majú takéto územia svojich správcov. Gros ich práce je pozitívna komunikácia, informovanie a usmerňovanie návštevníkov. Tiež je vhodné priebežne odstraňovať pohodené odpadky a znečisťovanie tak stopnúť hneď v zárodku.“

Podrobnejšie informácie o obnove rieky Isar si môžete pozrieť vo videu európskeho projektu PHUSICOS.
Zdroj: NGI – Norges Geotekniske Institutt / www.youtube.com

Bratislave chýba revitalizácia zón pre ľudí

Renaturalizáciou rieky Isar vytvoril Mníchov bohaté možnosti prírodnej rekreácie v priamom kontakte so zastavaným územím. Vďaka podmienkam, ktoré poskytuje Dunaj, s ním spojené lužné lesy a príroda Malých Karpát, má Bratislava vynikajúce príležitosti vytvoriť rozmanité oblasti rekreácie v meste, v pešej dostupnosti.

„Bratislave chýba komplexná revitalizácia a renaturalizácia pobrežných zón v miestach ľahko prístupných verejnosti. Mám na mysli významnejšie odstránenie neprirodzeného kamenného opevnenia brehov a obnovenie štrkových brehov, pláží aj plytčín a štrkových lavíc priamo vo vodnom toku,“ vysvetľuje Tomáš Kušík.

So združením BROZ už obnovili a po desaťročiach na Dunaj znovu napojili Devínske rameno, čím zlepšili prietočnosť Karloveského ramena. „Keď to však dokáže malé občianske združenie, pri troche snahy a úprimnom záujme to musia dokázať aj verejné subjekty a správcovia Dunaja a verejných priestorov popri ňom,“ dodáva na záver.


15. MAREC 2022

Text: Anna Nekola
Fotografie: Eva Benková, Vladimir Stoimenov, Steve Yeaman a Plamen Yordanov


 

Partneri

       BTB          Ministerstvo dopravy a vystavby SR

      

fes logonc logo

 

Mediálni partneri

 fm logo