Isar river

Komu patria rieky? Od vodohospodárov späť ku klíme a ľuďom

V súčasných horúčavách slastne pozeráme na rieky ako na zdroj osvieženia. Väčšinou sú však nedostupné, uzavreté v betónových kanáloch alebo dokonca vysychajú. Vrátime riekam prirodzený charakter, ktorý je lepší pre nás i prírodu?