Články

Témy:
Bez odpadu
cirkularita
Cirkulárna ekonomika
Cirkulárne mesto
Citizen
community
ctzn dialógy
CycleUp!
Dobrý trh
Doprava
Dunaj
esej
eurofondy
Európska únia
Explorácia
Fotoesej
gentrifikácia
Hamburg
história
inklúzia
klíma
komunita
komunity
koncepcie
kreatívny priemysel
Ľudia
Meranie dopadu
mesto
Mesto a rieka
mesto pre deti
mju photography
Mníchov
nábrežie
opustené budovy
participácia
Paticipácia
podcast
podujatie
Ponaučenia
Právo
Punkt
renaturalizácia
Rozhovor
rozvoj mesta
samospráva
slow food
sociálne podnikanie
trhoviská
tržnice
Turizmus
udržateľnosť
Urbanizmus
územný plán
verejny priestor
verejný priestor
video
Vieš čo vidíš
Warm Data Lab
zmena klímy

Rubriky

  • Cirkulárne mesto
  • Citizen
  • CTZN dialógy
  • Punkt
  • Vieš čo vidíš?

Ostrava ukazuje, že prázdne budovy možno využívať aj kreatívne

Takmer v každom európskom meste sa nachádzajú prázdne, dlhodobo nevyužívané nehnuteľnosti, ktoré stratili svoje pôvodné využitie.

Žiť ekologicky znamená stavať v meste

Revitalizácia opustených území v meste prospieva životnému prostrediu. Len v Bratislave je viac ako 130 brownfieldov.