Čo všetko prežíva rieka s človekom? Ostnaté drôty aj klimatickú zmenu

Peter Korček

Dva roky pozorovania života na sútoku Dunaja a Moravy priniesli príbehy o spolužití ľudí a rieky v dobrom aj zlom. Takto ich zachytil fotograf Peter Korček v cykle Bratislava – mesto na sútoku dvoch riek, ktorý si môžete pozrieť na výstave od 13. septembra v Galérii Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO v Bratislave.

peter korcek
Peter Korček
Peter Korček
Peter Korček
Peter Korček
Peter Korček
Peter Korček
Peter Korček
Peter Korček
Peter Korček
Peter Korček
Peter Korček
Peter Korček
Peter Korček

Bratislava – mesto na sútoku dvoch riek

2020–2022
V tomto dokumentárnom fotografickom projekte skúmam rieky Dunaj a Moravu ako neoddeliteľné súčasti Bratislavy a jej okolia. Ich stav je priamou reflexiou dlhodobej ľudskej činnosti a klimatických zmien, ktorých sme všetci svedkami: minuloročné záplavy a tohtoročné extrémne suché leto. Na brehoch si mnohí budujú svoje dočasné, či trvalejšie príbytky, a ich životy sú s riekami pevne prepojené. Obe rieky tvoria zároveň prirodzenú hranicu Slovenska s Rakúskom a Českou republikou. Nie tak dávno lemovala brehy týchto riek „železná opona“, ktorá nás dlhé desaťročia oddeľovala od civilizovaného západného sveta. Stopy komunistického teroru pomaly a potichu vrastajú do krajiny.
Peter Korček (1980) je fotograf, pedagóg a doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne na skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Profesne pôsobil vyše pätnásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách. Vystavuje na Slovensku aj v zahraničí, za svoju prácu získal viacero ocenení v rámci súťaží Slovak Press Photo a Czech Press Photo.

9. SEPTEMBER 2022

Text a fotografie: Peter Korček
Web: itf.cz/index