CTZN dialógy: Spiace miesta

CTZN dialógy spiace miesta

21. 10. 2021 o 18:00 h
V sále Novej Cvernovky
Vstup: zdarma

Pilotné podujatie „CTZN dialógy“ sa dotýka témy prvého vydania platformy, ktoré nesie názov „Spiace miesta“. Jedná sa o komplexný pohľad na chátrajúce územia a objekty v Bratislave, tzv. brownfieldy. Zahraničná odborníčka Anke Wijnja a lokálna odborníčka Annamarie Velič, environmentalistka a konzultantka pre trvalú udržateľnosť, budú diskutovať o regenerácii environmentálnych záťaží v meste s dôrazom na vodu a pôdu.

PROGRAM

18:00 — Prezentácia platformy CTZN, Manifestu brownfieldov a krst platformy

18:30 — CTZN dialógy s hostkami Anke Wijnja (NL) a Annamarie Velič (SK)

HOSTKY

Annamarie Velič pracuje ako manažérka pre udržateľnosť jednej z divízií firmy IKEA Industry. Zaoberá sa predchádzaniu negatívnych vplyvov priemyselných výrob na ovzdušie a vodné toky a pracuje tiež na projektoch zadržiavania vody v krajine a rezervácie biotopov v okolí priemyselných závodov.  Je zároveň jedným zo zakladajúcich členov o.z. Za našu vodu, ktoré sa venuje najmä návrhom politík na účinnú ochranu a kontrolu kvality pitnej vody. V rámci občianskeho združenia pracuje na analýzach kontaminovaných území a chemických rozborov vôd – tak v okolí starých priemyselných záťaží a skládok ako aj v studničnej a pitnej vode obyvateľov celého Slovenska (www.zanasuvodu.sk). Pripravuje workshopy a prednášky pre odbornú aj širokú verejnosť najmä za účelom objasnenia dôležitosti zachovania kvality pitnej vody na Žitnom ostrove a iných chránených vodohospodárskych územiach. 

Anke Wijnja, vyštudovala priemyselný dizajn a v súčasnosti sa aktívne venuje navrhovaniu prírodných záhrad. V rámci svojej práce využíva a intenzívne študuje techniku fytoremediácie pôdy. Je členkou Amsterdam Noord De Ceuvel, ktorý je známy ako inkubátor udržateľného spôsobu života. Stará sa a pracuje na zveľaďovaní komunitného parku a spolu s ďalšími odborníkmi a dobrovoľníkmi pracuje na čistení a obnovení pôdy v tejto oblasti, ktorá je zasiahnutá priemyselným znečistením.

Covid opatrenia

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu je vstup na podujatia (interiér aj exteriér) len pre zaočkovaných. Kontrola očkovania prebehne overením platnosti QR kódu cez aplikáciu Green pass.

Rovnaké pravidlá platia aj pre Skrytý bar, bistro Dvanásť Duší či vybrané prevádzky nákupnej zóny.

Vstup do interiéru je povolený iba s rúškom / respirátorom.

V priestoroch sú k dispozícii bezkontaktné dezinfekcie.


14. OKTÓBER 2021

Web: novacvernovka.eu

 


 

Téma prvého vydania vznikla v spolupráci s občianskym združením Spiace miesta

Hlavný partner vydania Spiace miesta

Partneri vydania Spiace miesta

          Veľvyslanectvo Holandska

Mediálni partneri vydania Spiace miesta