Sto rokov si likvidujeme krajinu, sto rokov to budeme naprávať, hovorí český vodohospodár

Ak chceme mestá pripraviť na zmenu klímy, treba začať opatreniami vo voľnej krajine, myslí si vodohospodársky inžinier Tomáš Havlíček. Jeho ATELIER FONTES sa podieľa na vzniku zelenej nárazníkovej zóny okolo Trnavy.