V Bernolákove vzniká susedstvo, kde sa bude dať bývať, pracovať aj posedieť na námestí

Suburbanizácia nemusí mať len podobu sídelnej kaše, z ktorej sa za prácou a službami jazdí do mesta autom.

Z technického areálu na Bazovej je dočasný mestský bazár. Aj to je spôsob postupnej regenerácie

Spoza plota vidno priečelie administratívnej budovy s obrovským nápisom Technické závody. Veľký dvor s industriálnymi halami ...

Ostrava ukazuje, že prázdne budovy možno využívať aj kreatívne

Takmer v každom európskom meste sa nachádzajú prázdne, dlhodobo nevyužívané nehnuteľnosti, ktoré stratili svoje pôvodné využitie.