Kedy sa z rastliny stane toxický odpad?

Začiatky projektu De Ceuvel. Transformované lode privážajú na breh. Foto: Illah van Oijen

Práca a život na nákladnej lodi v komunitnom centre Amsterdam De Noord.

Rozhovor: Illah van Oijen s Anke Wijnja
Text a úprava podcastu: Veronika Cyprichová

Dĺžka podcastu: 1:03 h

De Ceuvel, Amsterdam Noord.
Anke Wijnja nadizajnovala a vedie The Purifying Park v holandskom De Ceuvel.

Anke Wijnja vyštudovala priemyselný dizajn a v súčasnosti sa aktívne venuje navrhovaniu prírodných záhrad, najmä pre deti a seniorov. V rámci svojej práce využíva a intenzívne študuje techniku tzv. fytoremediácie pôdy. Technika funguje na princípe spolupráce rastlín a iných pôdnych organizmov, ktoré počas svojho životného cyklu absorbujú do svojich tiel toxické znečistenia akými sú napr. ťažké kovy, organické látky a iné chemikálie. Vďaka tomu je pôda zbavená kontaminácie a naopak v telách rastlín sa tieto látky koncentrujú čím sa stane z rastlín toxický, nebezpečný odpad. Remediácia pôdy prostredníctvom fytoremediácie je časovo náročná a vzniknutú biomasu je nutné spracovať v kontrolovaných podmienkach ako toxický odpad. Predstavuje však veľmi dôležitú doplnkovú činnosť alebo alternatívu, ktorá pomôže obnoviť rovnováhu v znečistenej pôde a zdravý život.

Knižný tip od Anke: Principles and Resources for Site Remediation and Landscape Design, ktorá ilustruje, kedy je možné využívať rastliny pri odstraňovaní kontaminácie a zmierňovanie lokáleho znečistenia.

Anke býva na bývalej nákladnej lodi v blízkosti Amsterdam Noord De Ceuvel, ktorý je v Európe známy ako inkubátor udržateľného spôsobu života. Technológie napomáhajú lokálnej cirkulárnej ekonomike a získavajú hodnotu z materiálov, ktoré pre mnohých ľudí predstavujú odpad. Ako členka tejto kreatívnej komunity pracuje spolu s ďalšími odborníkmi a dobrovoľníkmi na zveľaďovaní komunitného parku a pracuje na čistení a obnovení pôdy v tejto oblasti, ktorá je zasiahnutá priemyselným znečistením. Komunitné centrum De Ceuvel kreatívne využíva produkovaný biologický odpad napr. na produkciu bioplynu a následne tepla na vykurovanie skleníkov

život na lodi
Interiér bývalej nákladnej lode v blízkosti Amsterdam Noord De Ceuvel.

Minulý rok o takomto čase vyšli informácie o environmentálnej záťaži v dôsledku činnosti Istrochemu a znečistenia v lokalite Žabí majer v Bratislave, ktorého podzemné vody sú prepojené na Zlaté Piesky a predstavujú ohrozenie aj pre Žitný ostrov. Uplynul rok a my zatiaľ nemáme informácie o tom, aké remediačné opatrenia Ministerstvo životného prostredia zvolí a akým smerom sa rozsah kontaminácie posúva.

fytoremediácie v čase
Graf znázorňujúci potenciál aplikovania fytoremediácie v čase, v závislosti od druhu znečistenia, resp. konkrétnej toxickej látky v pôde.
Vzorky rastlín, v ktorých sa analyzuje obsah toxických látok.  

Pri počúvaní rozhovoru s Anke sa dozviete:

  • Aké sú základné využívané princípy fytoremediácie a aký je ich prínos pre životné prostredie.
  • Aké sú výhody a úskalia začiatkov aplikovaného výskumu a vývoja.
  • Ako je možné zmeniť nákladnú loď na útulný domov.

 

CTZN dialógy: Spiace miesta

Ak vás rozhovor inšpiroval a chcete vedieť viac o princípoch fytoremediácie, pozývame vás na pilotné podujatie CTZN dialógy: Spiace miesta, v ktorom bude Anke Wijnja diskutovať na tému environmentálnych záťaží s odborníčkou Annamarie Velič. Diskusii bude predchádzať workshop, ktorý začne v areáli Novej Cvernovky a bude zameraný na fytoremediáciu a odstránenie znečistenia v lokalite Žabí majer. Na workshop je potrebné sa prihlásiť tu: 

21. 10. 2021, 14:00 h – 16:00 h
Workshop v Novej Cvernovke:
Základy fytoremediácie – regenerácia pôdy pomocou rastlín

Facebook event

Carduus (bodliak)
Príklad fytoremediačnej rastliny z rodu Carduus (bodliak).
Amsterdam De Ceuvel
Kompostér v De Ceuvel, Amsterdam Noord.
metabolic lab
Metabolic lab je coworking pre environmentálne iniciatívy. Obklady sú vyrobené z dreva topoľa z okolia, použitím bezodpadovej obkladovej holandskej tradičnej metódy, ktorá je aplikovaná v celom areáli.
Terasa reštaurácie De Ceuvel sa stala atraktívnym miestom aj pre rodičov s deťmi.
Park v oblasti De Ceuvel, Amsterdam Noord.
toalety
bootschap
Prevádzky v oblasti De Ceuvel, Amsterdam Noord.
Reštaurácia
Bar v oblasti De Ceuvel, Amsterdam Noord.

17. OKTÓBER 2021

Rozhovor a fotografie pripravila: Illah van Oijen
Text a úprava podcastu: Veronika Cyprichová
Hosť: Anke Wijnja
Lokalita: De Ceuvel, Amsterdam Noord
Dátum nahrávania rozhovoru: 27. August 2021
Dĺžka podcastu: 1:03 h
Web: bureaufonkel.nl, ankewijnja.nl, deceuvel.nl