S vami tvoríme mesto, v ktorom sa ľuďom žije dobre

  1. Ďakujeme, že ste vytriedili 9 ton odpadu v meste!

Počas posledných piatich ročníkov Dobrého trhu sme spoločne vytriedili takmer deväť ton odpadu. Po poslednom septembrovom vydaní zostalo po 13 500 návštevníkoch 90 kg komunálneho odpadu, čo je necelých 7 gramov na osobu.

  1. Ďakujeme, že ste v magazíne ctzn vydali 58 článkov o fungujúcom meste!

Online magazín CTZN je platforma, ktorá prináša komplexný pohľad na mesto a jeho architektúru. Riešime témy udržateľnosti, komunít, inkluzivity a odolnosti s cieľom približovať rozvoj mesta jeho obyvateľom. V spolupráci s odborníkmi, občianskymi iniciatívami a autoritami sme publikovali už 4 vydania, venované brownfieldom, mestským trhom, rieke v meste, klimatickej zmene a pracujeme na 5. vydaní s názvom Komunity. A toto bol náš najčítanejší článok.

  1. Ďakujeme, že ste urobili 37 Dobrých trhov v meste!

Nápad na Dobrý trh vznikol pred 11 rokmi na susedskej grilovačke s cieľom prepájať susedstvá, sprístupniť ich verejnosti a zažiť ulicu bez áut. K tejto myšlienke sa pridali trhovníci, program a rôzne komunity, samospráva, partneri. Vďaka tomu Dobrý trh motivoval množstvo kreatívnych ľudí, stál pri štarte bezodpadového prístupu k verejným podujatiam alebo naštartoval premenu verejných priestorov, ktoré sa stávajú inšpiráciou pre ďalšie projekty.

  1. Ďakujeme, že ste nám pomohli získať cenu! 

Špeciálne ocenenie časopisu ASB putovalo v roku 2022 združeniu PUNKT za svoju dlhoročnú prácu.

Ako nám darovať 2 % z dane? 

Údaje potrebné k darovaniu vašich 2 % z dane:

Názov: PUNKT
IČO: 42128013

Ak ste fyzická osoba, živnostník či firma, vpíšte ich priamo do vášho daňového priznania. V prípade, že ako zamestnanec daňové priznanie sami nepodávate, stiahnite si tu tlačivá, z ktorých jedno vám potvrdí zamestnávateľ, druhé vypíšete sami a pošlete ich spolu na daňový úrad. Celý postup, ako venovať 2 %, nájdete na www.rozhodni.sk

A spolu sme dokázali viac:

V roku 2022 sa vďaka spolupráci s OLO Bratislava premenilo na certifikovaný substrát EFFECO takmer 600 kg kuchynského odpadu. 

Jeden Dobrý trh sa postará o celkové zvýšenie obratu slovenskej ekonomike približne o 1,2 mil. EUR. Výrobcov a predajcov tak podporuje nielen lokálne, ale v rámci celého Slovenska. 

Aby sme dokázali Dobrý trh pripraviť tak, ako ho poznáte, zamestnávame priebežne ľudí, ktorí odviedli prácu zodpovedajúcu takmer 30 plným úväzkom. 

Na jednom Dobrom trhu v roku 2022 sa vám predstavilo 150 trhovníkov a občianskych združení.

Punkt priniesol na Slovensko jedinečný koncept Warm Data Lab, ktorý prináša nové netradičné riešenia pre náročné spoločenské výzvy. 

Skúsenosti združenia PUNKT s organizáciou bezodpadového podujatia odovzdávame ďalej organizátorom, samosprávam a partnerom. Stáli sme aj pri vzniku prvého bratislavského centra opätovného použitia KOLO.

Združenie PUNKT získalo v roku 2022 Špeciálnu cenu časopisu ASB  za výnimočnú podporu komunitného života a miestnej ekonomiky, dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja mesta, urbanizmu, sociálnych tém a ekológie. 

Ak máte pre vaše 2 % už vybratých iných prijímateľov, môžete nás podporiť aj kúpou nášho merchu.