10 pravidiel ako hovoriť o klimatickej kríze zrozumiteľne

lyžiari na umelom snehu
Odborníci radia poukazovať na lokálne dôsledky zmeny klímy. Tá na Slovensku napríklad ohrozuje lyžiarsky priemysel. Foto: Shutterstock

Mnohí klímu chrániť chcú, ale nerozumejú jej. Mnohí jej rozumejú, ale nevedia svoje poznanie odovzdať iným tak, aby ich motivovali k činom. Ako sa môžeme rozprávať o tejto téme efektívne? Prinášame zoznam odporúčaní, ktoré zazneli v textoch aktuálneho vydania „Ako tu môžeme žiť“.

• Vysvetľovať

Ako ukázal prieskum Slovenská klíma, Slováci klimatickú krízu vnímajú ako problém, ale veľa o nej nevedia. Mnohí si myslia, že k nej prispieva diera v ozónovej vrstve alebo že na jej zastavenie stačí sadiť veľa stromov.

• Prispôsobiť sa ľudskej psychike

Samotné fakty nemusia ľudí pohnúť k angažovanosti. Treba zohľadniť aj psychológiu ľudskej komunikácie – emócie, hodnoty, kognitívne skreslenia, teda chyby v myslení a predsudky, ktoré vplývajú na to, akým spôsobom informácie spracujeme a čo si z nich vyberieme.

• Rozpovedať

Pri prekonávaní bariér v komunikácii môžu pomôcť naratívy/príbehy šité na mieru konkrétnym cieľovým skupinám. Robí to napríklad mimovládka Climate Outreach.

Dobrovoľnícke sedenie stromov
Na zastavenie zmeny klímy nestačí len sadiť veľa stromov, ako si myslia mnohí Slováci. Foto: Shutterstock

• Hovoriť jednoducho a jasne

Vedecký žargón je niekedy zložitý a inokedy priam zavádzajúci. Namiesto „globálneho otepľovania“, čo evokuje príjemné teplo letného dňa, môžeme hovoriť o prehrievaní. Namiesto neutrálnej „zmeny“ o kríze. Viac tipov od novinára a aktivistu Georga Monbiota tu.

• Priblížiť

Dôsledky zmeny klímy treba vysvetliť na príkladoch, ktoré sú ľuďom blízke. Namiesto ľadových medveďov na topiacej sa kryhe je potrebné poukazovať na extrémne sucho, povodne či horúčavy na Slovensku.

Povodne Trebelovce
Na dôsledky zmeny klímy je lepšie poukazovať cez povodne na Slovensku, než cez vzdialené ľadové medvede na topiacej sa kryhe. Foto: Shutterstock

• Nezužovať

Tak ako pandémia Covid 19 nebola len krízou verejného zdravia a ani vojna na Ukrajine nie je len bezpečnostným problémom pre našich susedov, ale obe ovplyvnili takmer každú oblasť života – od dopravy, cez ekonomiku až po našu osobnú slobodu, tak ani zmena klímy nie je len o ochrane prírody. Má a bude mať ďalekosiahle následky, ako napríklad nárast utečencov, rozšírenie nákazlivých chorôb a vojenských konfliktov o zdroje či nárast chudoby. Viac v rozhovore s klimatickou aktivistkou Annou Bromovou.

Michael Gubi
Utečenci zo Sýrie v Budapešti v roku 2015. Zmena klímy sa považuje za jeden z faktorov vzniku konfliktu v ich krajine. Vojne totiž predchádzalo sucho, ktoré viedlo k chudobe, nespokojnosti a k sťahovaniu ľudí z vidieka do miest, čo vyvrcholilo v prvotných občianskych nepokojoch. Foto © Michael Gubi / flickr.com

• Nestrašiť

Vety o tom, že tu všetci zhoríme, nepomáhajú. Fakty o budúcnosti treba podať vecne. Aj to je samo o sebe dosť hrozivé. Psychológovia upozorňujú, že strach z krízy nemotivuje k angažovanosti za ochranu klímy. Môže viesť skôr k frustrácii, depresii či k popretiu a vytesneniu témy v záujme zachovania psychickej pohody.

Banjir Cipinang Melayu
Žena s dieťaťom prechádzajú ulicou vo východnej Jakarte v Indonézii počas záplav. Foto © World Meteorological Organization / flickr.com

• Nemoralizovať

Namiesto citového vydierania jednotlivcov, aby sa uskromnili, je potrebné apelovať na systémové zmeny, aby udržateľné správanie bolo logickou voľbou. To najlepšie, čo môže pre klímu jednotlivec urobiť, je voliť politikov, ktorí v prospech klímy aktívne vystupujú a konajú.

• Motivovať

Príklady dobrej praxe povzbudzujú. Opatrenia na ochranu klímy a adaptáciu na zmenu klímy môžu priniesť aj ďalšie, pre ľudí lákavé benefity. Napríklad mestá, ktoré obmedzia automobilovú dopravu, sú zároveň bezpečnejšie pre deti. Územný plán, ktorý vyžaduje pri novej výstavbe vodné prvky či kvalitnú zeleň, pomáha zlepšiť mikroklímu a mesto je vďaka tomu príjemnejšie na život. Nemeckému mestu Münster sa zase napríklad darí dlhodobo znižovať emisie, ale zároveň to neznamená len uťahovanie opaskov, naopak, kvalita života obyvateľov sa zvyšuje.

Munster
Münster ukazuje, že ochrana klímy nemusí ísť na úkor kvality života. Foto: Shutterstock
Kodaň
Kodaň je príkladom mesta krátkych vzdialeností. Foto © IMBiblio / flickr.com

• Dať nádej

Je potrebné ponúknuť víziu budúcnosti, za ktorú sa oplatí angažovať. Príkladom môže byť vízia udržateľného mesta krátkych vzdialeností, kde nemusíte jazdiť autom, lebo máte všetko po ruke a dobre sa v ňom žije. Alebo vízia mesta, kde si auto ľahko a za dostupnú cenu prenajmete – vďaka takémuto zdieľaniu je mobilita efektívnejšia a na uliciach sa menej parkuje.


27 FEBRUÁR 2023

Text: Pavla Lényiová
Fotografie: Michael Gubi, IMBiblio, World Meteorological Organization, Shutterstock

Autorka textu pracuje na Ministerstve životného prostredia SR.
Text nie je oficiálnym výstupom ministerstva.


 

Partneri

              

klimatapotrebuje-2            mib logo

Mediálni partneri

fm logo                    ealogo