Ochrana klímy v Münsteri: povinné solárne panely a termosnímka domu ako darček vlastníkom

Münster
Münster. Foto: Mesto Münster / Patrick Schulte

Mesto Münster získalo označenie hlavné mesto ochrany klímy. Viackrát po sebe dostalo titul hlavné mesto bicyklov. Obe ocenenia spája spoločný cieľ: zmenu klímy zmierňovať, nie sa jej iba prispôsobiť. Živé univerzitné mesto sa postupne ozdravuje a doslova ruší emisie CO2. Už viac ako 25 rokov.

Anna Nekola
Anna Nekola

Mesto si dalo ešte väčšiu výzvu

Regionálne hlavné mesto Vestfálska a kultúrne centrum regiónu má cez 300 000 obyvateľov. Život mu vdychuje viac ako 50 000 študentov a tretinu celého územia tvorí prírodná rezervácia. Pre región Münsterland je mesto centrom zamestnanosti. Významné je ale tiež, že už dekády sa mesto rozvíja udržateľným spôsobom. To znamená, že na jednej strane menšiu spotrebu zdrojov postupne nahrádza vyššou kvalitou života.

Začiatok tohto príbehu siaha do raných 90. rokov 20. storočia. V tom čase samospráva mesta, vedomá si závažnosti problematiky zmeny klímy, si vytýčila vskutku ambiciózny cieľ – znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2005 o 25 %. Dnes, o viac ako 30 rokov neskôr, je ako jedno zo 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest EÚ vybrané, aby sa do roku 2030 pokúsilo naplniť svoj nový cieľ stať sa klimaticky neutrálnym mestom Európy.

Pozrú sa na životný štýl obyvateľov

V transformácii mesta zohrávajú úlohu tri kľúčové sektory: bývanie, výroba a mobilita. Münster podniká komplexné opatrenia od 90. rokov. Najnovšiu víziu klimaticky neutrálneho mesta do roku 2030 však bolo potrebné poňať ešte o čosi komplexnejšie. Preto mesto doplnilo projekt stratégiou udržateľnosti, ktorá zahŕňa všetky oblasti Európskej zelenej dohody. Znamená to v prvom rade zapojiť autonómnejšie všetkých doterajších aktérov, čo najúčinnejšie využiť technické inovácie a zamerať sa okrem štátu a podnikania aj na životný štýl obyvateľov.

Ursula Gähr z oddelenia komunikácie mesta Münster vysvetľuje: „Naša vízia, že Münster bude do roku 2030 klimaticky neutrálny, neznamená len výrazne zintenzívnenie predchádzajúceho úsilia o ochranu klímy a väčšie využívanie nových technológií. Znamená aj iniciovanie zmeny myslenia a konania v spoločnosti, s cieľom viesť udržateľný životný štýl ešte (cieľa)vedomejšie.“

Termografický let nad mestom mapuje tepelné straty

Alfou a omegou ako znížiť spotrebu energie bývania sú rekonštrukcie. Od roku 1998 mesto rozdelilo občanom približne 13 miliónov eur, aby zrenovovali viac ako 3000 budov. To viedlo k zásadnému zníženiu emisií CO2 v meste približne o 25 000 ton. To je objem emisií, ktoré zodpovedajú ročnému objemu emisií skleníkových plynov zo 4 600 osobných vozidiel. Rýchlosť obnovy budov sa teraz rozhodlo mesto ešte zvýšiť.

Nové stavby už sú nízkoenergetické. Ak si kúpite v meste pozemok, v zmluve nájdete odsek o nízkoenergetickom štandarde, ktorý pri stavbe domu musíte dodržať. Od minulého roku pribudla do zmluvy aj solárna povinnosť. Týka sa vás aj v prípade, že staviate nebytový dom, alebo obnovujete strechu. Aby sa v záplave zmien zorientovali aj samotní obyvatelia mesta, vznikla participačná kampaň Naša klíma 2030 a projekty, ktoré poskytujú občanom odborné poradenské služby a dávajú jednoduché odporúčania pre každodenný život.

Münsters Altstadt
Letecká snímka mesta. Foto: Mesto Münster / Patrick Schulte
thermophoto
Termosnímka námestia s münsterskou radnicou. Foto: Mesto Münster

Zaujímavosťou v meste je projekt termografického letu nad mestom. Jeho cieľom je senzibilizovať obyvateľov k otázkam súvisiacim s energetikou a podporiť ich v modernizácii majetku. Termografické snímky z roku 2021 ukazujú, ktorým budovám uniká teplo a vďaka akej rekonštrukcii by im bolo možné náklady na vykurovanie znížiť. Mesto tak odkrýva tepelné straty, ktoré sa inak nedajú zistiť. Na začiatku tohto roka dostali všetci majitelia budov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť v Münsteri, svoj osobný prístup k termosnímke ich majetku s interpretačnou pomôckou. Mesto k tomu ponúka aj bezplatnú úvodnú energetickú konzultáciu.

Najzásadnejšou premenou na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2030 prejdú mestské budovy. Či už ide o nový kultúrny dom alebo o renováciu mestského úradu, oba musia byť postavené klimaticky neutrálnym spôsobom.

Výrobu na plyn nahradia obnoviteľné energie

V roku 2011 vznikla sieť firiem Münsterská aliancia na ochranu klímy, ktorá má dnes viac ako 100 členských spoločností. Ide o podporu firiem, ktoré čelia na jednej strane nárastu dopytu elektriny a tepla pre komerčný sektor a na druhej strane čoraz silnejšiemu tlaku od štátu na zníženie spotreby energie. Malé a stredné podniky majú navyše podporu v rámci poradenstva pre spustenie energetickej efektívnosti.

Príkladom je stará uhoľná tepláreň kombinovaná s elektrárňou Stadtwerke Münster. V roku 2005 sa zmenila na paroplynovú elektráreň, čo malo významný vplyv na emisie CO2 v meste, približne o 15 %. V ďalších rokoch sa plánuje dodávateľ transformovať na geotermálnu a solárnu obnoviteľnú energiu.

Mesto Münster
Münster viackrát po sebe dostal titul Hlavné mesto bicyklov. Cyklistická promenáda je zároveň obvodom nízkoemisnej zóny centra mesta. Foto: Mesto Münster / Michael Möller

Všade samé bicykle

Tretím hlavným sektorom, ktorý výrazne prispieva k zníženiu emisií, je mobilita. Prístup mesta je v tomto prípade postavený najmä na zintenzívnení cyklistickej dopravy, ktorá tu už dlhé roky prekvitá, ale aj na rozšírení miestnej verejnej dopravy a jej elektrifikácie. Prvé kroky mesto podniká v testovaní vodíkových autobusov.

Centrom mestskej cyklistiky je Promenáda. Ide o 4,5 km dlhý okruh okolo centra mesta bez áut, ktorý sleduje vzor stredovekých hradieb. Promenáda je zároveň obvod nízkoemisnej zóny centra mesta, v ktorej pešiu zónu tvoria tri hlavné ulice. Na nich je povolená cyklistika len od deviatej večer do deviatej ráno.

Z tohto okruhu sa rozprestiera v tvare lúčov od mesta štrnásť plánovaných cyklociest, ktoré spoja Münster s okolitými mestami. Projekt s názvom Cyklistické ulice 2.0 v Münsteri si získal aj uznanie nemeckej odbornej poroty Transport Planning Award, pretože „ukazuje, ako možno znížiť priestorové požiadavky stacionárnej dopravy nastavením nových priorít“.

mobilita 2019
Mobilita v meste Münster v r. 2019. Zdroj: The Münster Application for the European Green Capital Award
eko mobilita 2019
Ekomobilita v meste Münster v r. 2019. Zdroj: The Münster Application for the European Green Capital Award

Potrebujú dnes mestá tak veľa energie?

Münster je mesto s rastúcou populáciou a pozitívnou krivkou ekonomického rozvoja. To na dosiahnutie klimatickej neutrality môže predstavovať skutočnú výzvu. Dnes na život v mestách spotrebujeme príliš mnoho energie. Pôvodne pritom mestá vznikali preto, aby sme prírodné zdroje a vynaloženú energiu na ich spracovanie využívali efektívnejšie.

Dá sa to teda robiť aj inak? Postupne sa ukazuje, že ochrana klímy je dobrá nielen pre životné prostredie, ale môže byť pre mesto aj dôležitým ekonomickým faktorom. Aby sme dokázali znížiť náklady a zbavili sa fosílnych palív, je potrebné znížiť spotrebu energie. Dá sa to urobiť šetrným a efektívnym využívaním energie, využívaním obnoviteľnej energie a zavedením udržateľnejšieho životného štýlu. Nejde však iba o uskromňovanie, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Práve naopak, Münster vďaka opatreniam zvyšuje atraktívnosť a kvalitu života svojim obyvateľom. Vďaka tomu sa zlepšuje jeho imidž a z postupnej premeny ku klimatickej neutralite ťaží aj miestne hospodárstvo, značka regionálnej hodnoty a zamestnanosť. Pri riešení zmeny klímy nejde teda iba o globálny environmentálny problém, ale aj o ekonomické postavenie a budovanie mesta pre občanov, ktorí mu tieto snahy oplácajú späť. Výsledkom je, že v rokoch 1990 až 2020 sa emisie CO2 v Münsteri znížili o 31 % a emisie CO2 na obyvateľa sa znížili až o 43 %, ako poukazuje Ursula Gähr za mesto Münster. A to aj napriek jeho silnému rastu. Za 30 rokov vzrástol počet obyvateľov o 22 %, napriek tomu došlo v rovnakom období k zníženiu emisií.

„Všetky tieto prístupy (smerujúce ku klimatickej neutralite) má posilniť nový transformačný proces, ktorý sa začne na jeseň tohto roku 2022 a o ktorom diskutovali občania a všetky miestne zainteresované strany. Pretože bez ochoty a zodpovednosti komunity táto úloha storočia nebude fungovať,“ hovorí za mesto Ursula Gähr.

Mestu Münster nechýba odhodlanie ani odvaha. Ukazuje sa, že fungovať udržateľnejšie neznamená uskromniť sa a žiť horšie ako naši rodičia. Pre takýto rozvoj skôr platí heslo: Niekde uberiem, inde pridám.


26. DECEMBER 2022

Text: Anna Nekola
Fotografie: Mesto Münster, Michael Möller a Patrick Schulte


 

Partneri

              

klimatapotrebuje-2            mib logo

Mediálni partneri

    ealogo