Vyskúšali sme Warm Data Lab: Workshop s pridanou ľudskou hodnotou, ktorý roztápa predsudky

Foto: Marek Jančúch

Warm Data Lab je zaujímavá udalosť. Ide o akési priateľské laboratórium, v ktorom si ľudia vymieňajú svoje osobné skúsenosti, pohľady a načúvajú iným názorom. Dôraz sa kladie na slobodu. Každý účastník či každá účastníčka sa môže ľubovoľne presúvať medzi jednotlivými stanovišťami, a to kedykoľvek a bez ospravedlnenia. Voľnosť pohybu a myšlienok však prináša netradičné ovocie, ktoré možno konzumovať na mieste, bezprostredne po workshope i o niekoľko týždňov. A takmer vždy ho sprevádza povestný AHA moment.

Tatiana Kubišová 

• Tatiana Kubišová je novinárka na voľnej nohe, pôsobí aj ako marketingová a PR špecialistka a spoluzakladateľka OZ Zriedkavé choroby.

Sme tu správne

V budove Starého evanjelického lýcea býva genius loci. Už pri vstupe do miestnosti plnej stoličiek usporiadaných do polkruhov je jasné, že zhromaždená skupina bude súčasťou viacerých diskusií. Na každej stoličke je fotografia, záber z exteriéru, závan atmosféry. Na zemi sú pri jednotlivých stanovištiach rukou písané karty oznamujúce tému ako napríklad zdravie, rodina, životné prostredie, edukácia, politika a podobne. S kávou v ruke si ich pozorne prehliadame a odhadujeme, kam povedú naše myšlienkové cesty. Samozrejme, na pamäti máme tematiku bicyklov, ktorá je nosná v rámci projektu CycleUp! Ale nepredbiehajme.

Foto: Marek Jančúch

Na scénu vchádza Illah van Oijen. Ako vždy, žiari, je ako zrkadlo, nevedno, či sa pri pohľade na jej prívetivú tvár nedívate na vlastné očakávania. Hovorí o vlastnej motivácii, detstve v Arizone, sťahovaní sa do Holandska vo veku piatich rokov a o tom, že jej deti nehovoria po holandsky, lebo jej rodnou rečou je vlastne angličtina. Podchvíľou otvára svoje komnaty vrátane tej trinástej a pritom ju sleduje dvadsať párov očí, ktoré v nej čítajú príbeh a nechajú sa viesť jeho autenticitou.

Zahrievacie kolo

Keď Illah spomína na prvý rok v Holandsku, hovorí, ako s bratom a mamou jazdila na bicykli do školy. Cez veľký kopec. Za každého počasia, napriek vetru. Ako tlačila malého brata do chrbta, aby to zvládol. Ako to v ich trojici utvrdilo pocit spolupatričnosti, z ktorého čerpá dodnes. Ďalšia zastávka bola sloboda, ruky roztiahnuté na bicykli, prvá pusa, holandská pieseň o bicyklovaní, ktorú spieva svojim deťom ako uspávanku, ale aj romantická scéna z kultového holandského filmu Turecký med s Rutgerom Hauerom. Osobný zážitok sa odrazu stáva kolektívnym a my ako účastníci tušíme, že pri nadchádzajúcej debate budeme čerpať z viacerých súkromných zdrojov. Bezpodmienečne otvorene a s dôrazom na „teplé dáta“ (warm data), čiže osobnú skúsenosť oblečenú do pocitov.

Foto: Marek Jančúch

Čoskoro sa dozvedáme pravidlo správania sa v dočasnom laboratóriu. Áno, je len jedno. Môžeme diskutovať, čo nám hrdlo ráči, vyberať si skupiny, prechádzať sa nimi ako po záhrade a všade zotrvať dovtedy, kým nám to dáva zmysel. A to pravidlo? Je to právo vzdialiť sa z diskusie bez vysvetľovania a bez toho, aby si to ktokoľvek bral osobne. Skrátka, máme byť osobní a pritom odosobnení. Slobodné duše zaplesali a kolesá na bicykli predstavivosti sa mohli roztočiť. Človek počúva a je vypočutý, díva sa a je videný. Keď má chuť, tak sa priblíži. Alebo vzdiali. Keby boli egá šaty, tak by viseli jedno vedľa druhého na vešiaku na stene. Odpútavame sa od nepodstatného a ideme k podstate, stretávame sa na rôznych úrovniach s absolútnymi cudzincami a hltáme sa navzájom. Nie, toto nie je smalltalk. Konečne. Aké osviežujúce!

Bodka či dvojbodka?

Po debatných krúžkoch nasleduje spoločná diskusia, ktorá má zarámcovať obraz, ktorý sa nám spoločne i každému pre seba podarilo namaľovať. Sú v ňom farby a techniky, ktoré sme nemali v brašne, ale v koláži vyniknú. Illah kladie otázky v širšom kontexte a diskutujúci ich spracúvajú, posúvajú si ich medzi sebou a bez toho, že by si to uvedomovali, opäť tvoria myšlienky z názorov a osobných skúseností, len tentoraz viac s nadhľadom. Po rozlúčke si každý z nás odnáša domov kus toho druhého. A až niekde na ceste vám dôjde, že vo vrúcnej atmosfére prijatia ste odložil svoje vrstvy a to isté spravili aj ostatní. A že ste si ich len tak mimochodom naukladali späť, iba sa trochu navzájom premiešali. Odrazu to máte inak. Usmejete sa bez bodky. Svet sa točí ďalej. V duchu rozpažíte ruky ako dieťa na bicykli, spomínate na ten pocit bezhraničnosti a ste doma.

Foto: Marek Jančúch
Čo sú to Warm Data? Informácie, ktoré sú živé
Warm Data alebo „teplé dáta“ sú informácie o vzájomných vzťahoch, ktoré spájajú prvky zložitého systému. Inak povedané, sú to nadkontextové informácie. Warm Data zachytávajú kvalitatívnu dynamiku a ponúkajú ďalší rozmer pochopenia toho, čo sa dozvedáme prostredníctvom kvantitatívnych údajov (cold data).

Warm Data sú špecifickým druhom informácií o spôsobe, akým sa spájajú časti komplexného systému, ako sú členovia rodiny, organizmy v oceánoch, inštitúcie v spoločnosti alebo organizačné oddelenia, aby dodali tomuto systému vitalitu. Naproti tomu iné údaje opisujú len jednotlivé časti, zatiaľ čo Warm Data opisujú ich vzájomné pôsobenie v kontexte. Napríklad na to, aby sme pochopili rodinu, musíme pochopiť nielen jej členov, ale aj vzťahy medzi nimi, teda „teplé dáta“. Warm Data sa používajú na lepšie pochopenie a zlepšenie reakcií na problémy vo vzťahovej dynamike. Príkladom je pochopenie systémových rizík v oblasti zdravia, ekológie, ekonomických systémov, vzdelávacích systémov a mnohých ďalších.

Zdroj: Warmdatalab.net
Foto: Marek Jančúch

29. NOVEMBER 2023

Text: Tatiana Kubišová
Fotografie: Marek Jančúch