Zviezť sa loďou do práce v bratislavskom downtowne? Dunaj má potenciál

Antwerp

Hromadná doprava na rieke funguje vo viacerých mestách v Európe. Na dostupný spôsob prepravy po rieke však v Bratislave ešte len čakáme.

Ema Burianková
Ema Burianková

Rieky v mestách odjakživa predstavovali priestor pre oddych obyvateľov, ako aj pre ekonomický rozvoj a sú jedným zo základných zdrojov identity mesta. Pre Bratislavu bol Dunaj v minulosti dôležitou strategickou cestou a na konci 19. storočia ožil v ešte väčšej miere prostredníctvom verejnej plavby lodí prevážajúcich Bratislavčanov. Plavba po Dunaji sa výrazne zapísala do historickej pamäti obyvateľov mesta, no ako je na tom verejná lodná doprava v Bratislave dnes a akým smerom sa môže uberať? Aj skúsenosť z európskych miest môže ponúknuť odpoveď, ako opäť vytvoriť fungujúcu a dostupnú dopravu po Dunaji.

V Antverpách obídete ranné zápchy vodným busom

Belgické Antverpy od roku 2017 zaviedli projekt s názvom Waterbus prepájajúci južné regióny mesta s centrom. Jednou z hlavných silných stránok projektu Waterbus je jeho integrácia do dopravného systému Antverp. Z jednotlivých zastávok riečnej linky sa dá s ľahkosťou napojiť na zastávky autobusov, cyklistické trasy alebo na ďalšie trajektové linky, čo v kombinácii s prakticky neexistujúcimi dopravnými zápchami na rieke vytvára pre obyvateľov Antverp plynulú, pravidelnú a rýchlu možnosť prepravy po meste. Spolu s bezbariérovým vybavením a vyhradeným priestorom pre cyklistov sú tak lode lákavým spôsobom prepravy pre širokú škálu obyvateľov, od ľudí pracujúcich v centre mesta počas pracovného týždňa až po rodiny s deťmi a ich víkendové výletné jazdy.

View Of Antwerp
Trasa Waterbusu na rieke Šelda so zastávkami priamo v centre Antverp, kde je možné napojenie na ďalšie druhy dopravy v meste. Foto: Dmitry Rukhlenko

Úspešnosť projektu stojí i na cenovej dostupnosti, ktorá len podčiarkuje dôležitosť vytvárania výhodných finančných podmienok pri obdobných projektoch hromadnej dopravy. Spiatočný lístok je možné si kúpiť za 5 eur, čo je lacnejšie ako denný parkovací lístok v Antverpách, pričom za nízkou cenou lístka stojí dotovanie z verejných finančných zdrojov. Deti majú prepravu bezplatnú.

Rovnako zamestnanci pracujúci v Anverpách majú možnosť bezplatne využívať jazdy loďou. Na základe odporúčaní Národnej rady práce z roku 2017 o preplácaní cestovných lístkov za účelom dochádzania do zamestnania, pracujúci v Antverpách majú nárok na požiadanie zamestnávateľov o preplatenie nákladov na ich jazdu Waterbusom. Ku dňu 27. novembra 2021 tak využilo túto prepravu spolu 2 milióny ľudí, čo predstavuje oproti roku 2019 nárast o 57 %.

Antverpský príklad vodnej dopravy nám potvrdzuje, že rieky v mestách v sebe ukrývajú potenciál hodný našej pozornosti. Okrem toho, že poskytujú pohodlnú a plynulú jazdu bez zbytočných zápch, cestovanie loďou tvorí z dochádzania do centra mesta atraktívnu a zaujímavú skúsenosť. Cestujúci si môžu oddýchnuť na ceste do/z práce a v prípade pekného počasia si môžu vychutnať voľných 30-45 minút svojho dňa na vonkajšej terase.

Antwerp Belgium
Vodný autobus premáva na trase medzi antverpským prístavom v severnej časti a Hemiksem, malým mestom v južnej časti provincie Antverp. Foto: Adrie Oosterwijk

Vráti sa na Dunaj hromadná doprava?

Verejná hromadná vodná doprava v Bratislave má z historického pohľadu svoje právoplatné postavenie – plavby loďou pre verejnosť ožili už v roku 1892, keď začali premávať prvé parníky medzi petržalskou a staromestskou stranou Dunaja. Dnes už ikonický propeler na vrtuľový pohon zabezpečoval prevoz Bratislavčanov na mieste bývalého pontónového mosta, ktorý prepájal námestie Ľudovíta Štúra s dnešným Sadom Janka Kráľa. Od menších parníkov po katamarany na dieselové motory počas socializmu fungovala verejná hromadná doprava medzi dvoma brehmi Dunaja s výnimkou druhej svetovej vojny, 111 rokov. V súčasnosti lode premávajú najmä ako súčasť turistických plavieb medzi Bratislavou a Viedňou, Čunovom a Devínom.

Téme obnovenia hromadnej dopravy po Dunaji sa začalo v roku 2015 venovať združenie ProDanubia, ktoré primárne vzniklo ako reakcia na zhoršujúcu sa dopravnú situáciu na cestách medzi Šamorínom a hlavným mestom, kde sa cestujúci smerom do Bratislavy a z nej pravidelne ocitali v rozsiahlych zápchach. Združenie ProDanubia so svojím projektom DunajBus malo v pláne vytvoriť ambicióznu sieť vodnej dopravy spájajúcu obce v južnom povodí Dunaja s centrom Bratislavy prostredníctvom 6 lodí s prepravnou kapacitou 125 pasažierov premávajúcich každých 20 minút. Výstavba úseku D4 R7 tieto plány však narušila.

Matej Hakár
Výstavba úseku D4 R7 v južnej časti bratislavského obchvatu. Foto: Matej Hakár

Odľahčenie dopravy, ktoré priniesla realizácia výstavby D4 R7 v kritickom úseku na trase do Bratislavy, obmedzilo pôvodné rozsiahle plány projektu DunajBus ako dopravnej alternatívy voči upchatým cestám. Predseda združenia ProDanubia Gabriel Mészáros však vyzdvihuje potenciál projektu pre turistické účely, ktoré bude ale ťažšie finančne pokryť. Nakoľko v súčasnom programovacom období boli vyčlenené eurofondy prostredníctvom operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekty napomáhajúce doprave, DunajBus by tak ako prostriedok cestovného ruchu stratil možnosť pre získanie financií zo zdrojov Európskej únie.

Podľa Mészárosa plánujú v máji tohto roka obstarať štúdiu realizovateľnosti projektu DunajBus zohľadňujúcu novú dopravnú situáciu, ktorá vznikla výstavbou úseku D4 R7. Projekt sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou realizovať v značne menších rozmeroch oproti pôvodnému návrhu – nová verzia ráta s dvoma loďami a menším počtom zastávok, a s tým spojenými aj nižšími finančnými nákladmi. Tie, ak by dosahovali prijateľný rozsah, by mohli byť spolufinancované s podporou Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.

Na lodnú verejnú hromadnú dopravu po Dunaji podľa vzoru Antverp si tak s najväčšou pravdepodobnosťou ešte počkáme. Je však dôležité, že v posledných rokoch vyvstali podnety, ktoré nás k nej môžu pomalými krokmi priblížiť.


21. MAREC 2022

Text: Ema Burianková
Fotografie: Matej Hakár, Adrie Oosterwijk a Dmitry Rukhlenko


 

Partneri

       BTB          Ministerstvo dopravy a vystavby SR

      

fes logonc logo

 

Mediálni partneri

 fm logo