Jarovecké rameno – obytná zóna?

Chránené vtáčie územie Jarovecké rameno leží na hranici prírodnej rezervácie v obkolesení lužných lesov, nekoordinovanej výstavby privátnych hausbótov a obchvatu hlavného mesta. Fotograf Matej Hakár vo svojej fotoeseji prináša pohľad na kontrast súkromných a verejných statkov, prírodného a človekom pretvoreného prostredia.

Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area
Matej Hakar / Untouchable Area

Untouchable Area
Matej Hakár

2018–2020
Navštevoval som miesto, kde sa človek dotkol krajiny. Jeho motív bol zrejmý. Vytvoriť priestor kde bude oddychovať, žiť. A človek tvoril tak ako vedel. S ohľadom na svoje predstavy, možnosti, skúsenosť. Prenajal si vodu, breh a pôdu. Čas plynul a táto predstava bezprostredného kontaktu s prírodou sa stala lukratívnou alternatívou bývania a životného štýlu. Pôvodný zámer rekreačného bývania sa transformoval. Rast životnej úrovne si vyžadoval nárast zastavanej plochy a možnosť parkovať v bezprostrednej blízkosti obydlia. Spomalenie expanzie výstavby a prehodnotenie kvality bývania na hausbóte v oblasti Jaroveckého ramena pri Dunaji nastalo po oznámení štátneho projektu výstavby dialničného obchvatu D4 R7. Prírodná oblasť na toku rieky Dunaja je tak vystavená stretu dvoch stavebných zámerov, ktoré sa principiálne vylučujú. Spoločne sa však podieľajú na trvalej zmene krajiny.

20. JÚN 2022

Text a fotografie: Matej Hakár
Web: matejhakar.com