Cycle with a style

DYI T-shirts

Ako zaangažovať ľudí? Na Dobrom trhu to robíme takto!

Od začiatku podujatia v roku 2011 mal Dobrý trh inšpirovať ľudí na Slovensku, aby žili ulicami, aby skúmali a nanovo si predstavovali, ako by mal vyzerať verejný priestor a komu by mali ulice slúžiť.

This is how we do it! How we engage people on the Good Market.

From the very beginning of the event in 2011, the Good Market was meant to inspire people in Slovakia to live the streets, to explore and reimagine what public space should look like, and whom the streets should serve. 

„Miesta pre život a rozvoj detí v meste sa zredukovali na ihriská,“ hovorí mestská dizajnérka

Architektka Ankita Chachra je riaditeľkou Klimatického programu v think tanku Capita, kde sa zaoberá vplyvom mestského prostredia na zdravý rozvoj dieťaťa v ranom veku. Podporou blahobytu detí a ich opatrovateľov sa zaoberala aj v nadácii Bernarda Van Leera. V Bratislave bude prednášať na samite Začnime deťmi (Start with Children) 2024.

Sto rokov si likvidujeme krajinu, sto rokov to budeme naprávať, hovorí český vodohospodár

Ak chceme mestá pripraviť na zmenu klímy, treba začať opatreniami vo voľnej krajine, myslí si vodohospodársky inžinier Tomáš Havlíček. Jeho ATELIER FONTES sa podieľa na vzniku zelenej nárazníkovej zóny okolo Trnavy.