Prestúpiť z auta na kolobežku? Stačilo ľudí poštuchnúť v aplikácii

Foto: Bolt

Experimentom sme zistili, že možnosť voľby v aplikácii výrazne zvýšilo počet ciest urobených na e-kolobežkách a znížilo počet jázd v taxíkoch. Poštuchnutie môže byť efektívnym nástrojom na ovplyvnenie cestovných návykov bez toho, aby sa siahlo po tradičných regulačných opatreniach, napríklad daniach alebo reštrikciách.

Peter Mesarč

Autor je Country Manager pre kolobežky Bolt v Českej republike a Slovenskej republike 

Platforma Bolt je najväčším európskym prevádzkovateľom zdieľaných elektrických kolobežiek, ktoré sú k dispozícii v 25 krajinách, vo viac ako 250 mestách v Európe. Je to pre nás misia, ktorá nás zaväzuje zlepšiť dostupnosť, bezpečnosť a udržateľnosť mestskej dopravy. Ľudia si mylne myslia, že Bolt sú len taxíky. Ale Bolt je univerzálna superaplikácia na mobilitu, pomocou ktorej sa môžete odviezť taxíkom, prenajať si kolobežku alebo elektrobicykel, dať si doviezť jedlo alebo nákup a v niektorých krajinách už aj požičať auto. Neustále sa snažíme na všetkých týchto vertikálach urýchľovať a zdokonaľovať prechod od vlastníctva automobilov k zdieľanej mobilite a ponúkať lepšie alternatívy vrátane prepravy, zdieľania automobilov a elektrických kolobežiek či bicyklov, ako aj doručovania potravín a jedla.

Kolobežka namiesto taxíka

V roku 2022 sme v spolupráci s nórskym Inštitútom pre ekonomiku dopravy (TØI) uskutočnili štúdiu vplyvu aktívnej podpory používania kolobežiek v rámci aplikácie Bolt. Išlo o pilotný projekt s názvom „Zníženie používania automobilov prostredníctvome-kolobežky“, ktorého cieľom bolo povzbudiť používateľov našej aplikácie, aby si na cesty, kratšie ako 3 kilometre, radšej vybrali zdieľanú kolobežku namiesto taxíka. Jednoducho povedané, keď si človek chcel objednať taxík napríklad z práce domov (a bola by to cesta kratšia ako 3 km), aplikácia ho namiesto toho upozornila na voľnú kolobežku v jeho blízkosti, teda zhruba do 300 metrov. A stalo sa to, že až 60 % používateľov si to rozmyslelo a uprednostnilo kolobežku pred taxíkom. Ešte lepšie na tom je, že v mnohých prípadoch podľa tejto štúdie došlo k trvalej zmene návykov v oblasti mobility, pričom ľudia neprestali používať kolobežky ani po skončení projektu. Inými slovami, hneď ako zistili, aké je využívanie kolobežky jednoduché a pohodlné, vzrástla pravdepodobnosť, že sa v budúcnosti namiesto auta rozhodnú práve pre tento spôsob dopravy.

Foto: Marek Jančúch
Ako chápať nudging – poštuchnutie?
Podnet alebo poštuchnutie je akýkoľvek aspekt architektúry voľby, ktorý mení správanie ľudí predvídateľným spôsobom bez toho, aby zakazoval akékoľvek možnosti, alebo výrazne
menil ich ekonomické stimuly. Aby sa zásah do voľby považoval za obyčajné poštuchnutie, musí byť to byť jednoduchá a lacná alternatíva. Poštuchnutia nie sú príkazy. Umiestnenie ovocia na úroveň očí je podnet. Zákaz nezdravých potravín nie. (Thaler a Sunstein, 2008)
Zdroj: Copyright © Institute of Transport Economics, 2022

Španieli sa „rozšupli“

Experiment prebiehal 4 – 6 týždňov v 10 európskych mestách: Štokholm, Oslo, Göteborg, Lisabon, Krakov, Madrid, Bordeaux, Brno, Ostrava a Valletta (mestá Bordeaux, Brno a Ostrava boli vylúčené z analýz, pretože počet pozorovaní nebol dostatočne vysoký. Spustenie kolobežiek sa dialo v období prvej vlny pandémie koronavírusu a Slovensko ako jediná krajina v Európe zakázala taxislužbu akéhokoľvek druhu. Okamžitý dopad teda nebolo možné zmerať. Pozn. red.). Vzorka zahŕňala aj kontrolnú skupinu používateľov, ktorí nedostali žiadnu výzvu na používanie kolobežiek prostredníctvom aplikácie. K najvýraznejšiemu nárastu preferencie kolobežiek v porovnaní s automobilovou dopravou došlo v mestách s najhustejšou sieťou kolobežiek, v Lisabone napríklad až o 210 %. Vysoké hodnoty boli namerané aj v severských krajinách, najmä v Göteborgu (54 %), a tiež v Krakove (68 %). V Osle sa napríklad počet jázd na kolobežke v porovnaní s priemernou hodnotou zvýšil o 3 800 dodatočných používateľov, ktorým bola kolobežka ponúknutá aspoň raz.

Zdroj: Copyright © Institute of Transport Economics, 2022 
Možnosti voľby v aplikácii zmenili cestovné návyky
Experimentom sme zistili, že poštuchnutie v aplikácii výrazne zvýšilo počet ciest urobených na e-kolobežkách a znížilo počet jázd v taxíkoch. V Osle, kde sú výsledky najsilnejšie, tak jazda na e-kolobežkách nahradila až 55 % jázd taxíkom na zavolanie. Zvyšných 45 % vykonali používatelia, ktorí by inak aplikáciu zatvorili. To ilustruje, ako informácie v aplikácii môžu ovplyvniť prepravné návyky používateľov spôsobom, ktorý výrazne znižuje počet jázd autom, a to vo väčšej miere, než aká bola doteraz zdokumentovaná. Preto môže byť poštuchnutie efektívnym nástrojom na ovplyvnenie cestovných návykov bez toho, aby sa siahlo po tradičných regulačných opatreniach, akými sú napríklad dane alebo reštrikcie. Zatiaľ čo zmenu správania iniciovalo experimentálne poštuchnutie, výsledok uľahčila skutočnosť, že aplikácia rozhrania je multimodálna, s niekoľkými druhmi dopravy na výber môže zohrávať dôležitú úlohu pri zmene režimu. 
Zdroj: Copyright © Institute of Transport Economics, 2022

Budú mestá bez áut?

Dôsledky týchto zistení sú obrovské, keďže väčšina ciest autom v Európe nie je dlhšia ako 5 kilometrov a aj približne štvrtina všetkých ciest autom prostredníctvom platformy Bolt je kratšia ako 3 kilometre. Štúdia tak nepriamo poukázala na významný priestor pre obmedzenie automobilovej prepravy. Až 95 % času stoja naše autá zaparkované – pred domom alebo pred zamestnaním.

Motivácia ľudí na udržateľnejší spôsob dopravy je však iba jednou stranou mince. To, že používatelia aplikácie Bolt uprednostnia mikromobilitu pred autom, môže mať významný pozitívny vplyv na životné prostredie. Emisie CO2, ktoré tieto kolobežky vyprodukujú, sú oproti autám o dve tretiny nižšie. Týmto podporujeme prechod európskych miest na uhlíkovú neutralitu do roku 2030. S mestami úzko spolupracujeme na tom, aby naše kolobežky a bicykle dobre zapadli do ekosystému mestskej dopravy. Nielen pred spustením, ale aj počas prevádzky sme v intenzívnej komunikácii s mestom a jeho orgánmi. Dbáme na to, aby do prevádzky boli implementované lokálne podnety, v ktorých majú najväčšiu expertízu práve predstavitelia mesta. Konkrétne môže ísť o bezpečnostné prvky ako je obmedzovanie rýchlosti alebo zákaz vjazdu či parkovania v rizikových oblastiach (škôlky, domovy dôchodcov, pamiatkové rezervácie). Mestám sa snažíme pomôcť zdieľaním užitočných dát a sumarizácií prevádzky, na základe ktorých vedia lepšie dizajnovať infraštruktúru.

V rámci plánov udržateľnej mobility hrajú kľúčovú úlohu práve mestá, ktoré tieto plány zostavujú (napr. Trenčín). Bolt poskytuje rozmanitú škálu prostriedkov, ktoré sa v rámci udržateľnej mobility vedia do plánu zakomponovať. Mikromobilita pre jazdy od 0 do 5 km, digitálne taxi pre jazdy nad 5 km a v poslednom období aj car-sharing pre dlhé cesty a prípadné dlhé výpožičky vozidiel, ktorý ale ešte na Slovensku nie je dostupný. Našou úlohou je ponúknuť ľuďom dobrú alternatívu zakaždým, keď by chceli použiť súkromné auto. Čiže na kratšie cesty kolobežku, na tie dlhšie taxík a na najdlhšie car-sharing. Sme si vedomí, že veľkým motivátorom je okrem „zeleného nastavenia mysle“ aj dostupná cena a tiež pohodlnosť daných alternatív. Veríme, že vďaka spolupráci s mestami budú o 5 – 10 rokov všetky druhy mestskej dopravy – verejná doprava, taxislužby, služby prepravy a mikromobilita – tak dobre integrované, že potreba vlastniť súkromné auto sa výrazne zníži. Mestá sa oslobodia od dopravných zápch a budú môcť slúžiť viac ľuďom ako autám.

Foto: Marek Jančúch
Ako mikromobilita môže znížiť vlastníctvo áut?
Koncept „mikromobility“ bol navrhnutý ako cesta k zníženiu automobilovej dopravy a dosiahnutiu udržateľnejších dopravných systémov v mestských oblastiach. Mikromobilita je bežne používaný, ale nie všeobecne definovaný pojem, ktorý sa vzťahuje na zdieľané, alebo osobné malé a ľahké vozidlá, zvyčajne elektrické, používané na krátke vzdialenosti cesty, ako sú e-bicykle a e-kolobežky. Podľa Yanocha a Allana (2019) služby mikromobility v kombinácii s chôdzou, bicyklom a verejnou dopravou môžu odľahčiť potrebu vlastníctva súkromných automobilov v mestách, a tým výrazne znížiť počet súkromných jázd.
Zdroj: Copyright © Institute of Transport Economics, 2022

Vlastniť auto sa naozaj neoplatí

Toto odvážne tvrdenie máme podložené aj najnovšou štúdiou Globálny vplyv zdieľanej mobility. Vyplynulo z nej, že zdieľaná mobilita zohráva v mestských dopravných systémoch kľúčovú úlohu a predpokladá sa, že do roku 2030 bude tvoriť 7 % jázd v mestách oproti dnešným 3 %. Posledných sto rokov v mestách síce dominovali autá, ale postupne vstupujeme do novej éry, v ktorej ľudia svoje súkromné autá využívajú čoraz menej. Štúdia uvádza, že za poslednú dekádu sa vzdialenosť najazdená osobnými autami znížila o 1 700 km ročne, no počet vozidiel registrovaných na domácnosť zostal rovnaký. Odborníci vypočítali, že pre tých majiteľov áut, ktorí ročne najazdia menej ako 15 000 km, môžu byť iné spôsoby dopravy, ako napríklad digitálna taxislužba, zdieľanie kolobežiek a e-bicyklov či car-sharing, cenovo dostupnejšie ako vlastnenie auta.


20. FEBRUÁR 2024

Text: Peter Mesarč
Fotografie: Bolt

Tento text vznikol pre medzinárodný projekt CycleUp! a je spolufinancovaný Európskou úniou.


 

Partneri