Hľadáme kurátorov a kurátorky pre EÚ projekt CycleUp!

OZ Punkt a magazín CTZN v spolupráci s Goetheho inštitútom hľadajú kurátora/-ku a hlavného kurátorského poradcu / hlavnú kurátorskú poradkyňu pre projekt CycleUp! s nástupom od 1. júna 2023 do 28. februára 2027.

Projekt je financovaný z osobitných fondov Kreatívna Európa. Prepája svet umenia, kultúry a udržateľnej dopravy a začleňuje environmentálnu udržateľnosť do európskeho umeleckého a tvorivého procesu. Spája umelcov, tvorcov rozhodnutí a širokú verejnosť, ktorých chce mobilizovať prostredníctvom rezidenčných pobytov, umeleckých intervencií vo verejnom priestore a komunitných aktivít. Projektové aktivity sa uskutočnia v Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Estónsku. Viac informácií o pozíciách v priložených dokumentoch.