Vzostup londýnskych pouličných trhov a ich úloha pri obnove miest

Columbia Road Flower Market Petra Marko
Columbia Road Flower Market. Foto: Petra Marko

Pouličné trhy v Londýne výrazne formujú mestské štvrte pestrofarebnosťou a rôznorodosťou predajcov, vôní, potravín a kultúr z celého sveta.

Petra Marko

Columbia Road Flower Market Petra Marko
Columbia Road Flower Market Petra Marko

Pouličné trhy v Londýne výrazne formujú mestské štvrte pestrofarebnosťou a rôznorodosťou predajcov, vôní, potravín a kultúr z celého sveta. Tieto pôvodne dočasné udalosti sa premieňajú na centrá sociálnej interakcie a výmeny. Počnúc kvetinovým trhom na Columbia Road v Hackney, kde obchodníci s kvetmi ponúkajú davom predierajúcich sa ľudí „dve kytice za päť“ na ulici, ktorá sa dočasne mení na záhradu plnú kvetov a rastlín, cez trh Broadway Market alebo Brick Lane s módnymi výstrelkami obyvateľov východného Londýna, hudbou a pochúťkami zo všetkých kútov sveta, a končiac známym trhom Borough Market v Southwarku s radmi ľudí čakajúcimi na čerstvé ryby pred Vianocami a reštauráciami pre fajnšmekerov. Fenomén pouličných trhov prešiel v posledných dvoch desaťročiach doslova renesanciou.

No nebolo to vždy tak. Vzostup supermarketov a masovej výroby potravín v 70. rokoch spôsobili v Londýne zánik mnohých nezávislých zeleninárov a pouličných trhov, vrátane Borough Market, jedného z najstarších a najdôležitejších trhov v meste. Jeho pád bol hlboký a rýchly. Niekoľko inovatívnych potravinárskych podnikov sa presťahovalo do jeho prázdnych skladov v 90. rokoch a začali organizovať špeciálne maloobchodné podujatia pre verejnosť. Ich okamžitá popularita udala pre trh nový smer, ktorým sa vydali aj mnohé ďalšie trhy po celom Londýne.

Borough Market Petra Marko
Borough Market. Foto: Petra Marko

Rozmach pouličných trhov môže byť spojený s meniacim sa maloobchodným prostredím a spotrebiteľskými preferenciami. Keďže väčšinu nákupov dokážeme dnes realizovať online, počas nákupov v centre mesta alebo na našej lokálnej obchodnej ulici namiesto bežného nakupovania hľadáme skôr zážitky a miestne špecifiká. V nedávnej štúdii spoločnosti McKinsey sa zistilo, že mladšie generácie vnímajú spotrebu „skôr ako prístup, a nie ako vlastníctvo, ako vyjadrenie individuálnej identity, a ako záležitosť etického rozmeru.“Zvyšovanie povedomia o životnom prostredí a vzostup digitálnych domorodcov ide ruka v ruke s tým, čo jeme, nosíme a ako sa pohybujeme. 


* Generácia ‘True Gen’: Generácia Z a jej dopad na firmy, McKinsey & Company, 2018
Broadway Market Petra Marko
Broadway Market. Foto: Petra Marko

Pandémia Covid-19, ktorá bola obzvlášť náročná pre maloobchodníkov, paradoxne posilnila naše miestne väzby. Každodenný život mnohých z nás sa zo dňa na deň preniesol do domova a miestnej štvrte. Je prínosné, že uvedená zmena životného štýlu viedla k rozmachu chôdze a cyklistiky, zníženiu cestovania autom, výraznému zníženiu emisií a lokalizovanejším modelom nakupovania potravín. Na vlastné oči som videla ako začali prekvitať miestne uličky v južnom Londýne a prechádzka po nich sa rozšírila aj o predtým zriedka navštevované lahôdky, ktoré teraz praskajú vo švíkoch vďaka rozmanitosti výrobkov. Všimla som si ako miestny obchodník s vínom na trhu na Maltby Street rozšíril ponuku o čerstvé pečivo, kávu a domácu pizzu a ako novej kaviarni, ktorú otvorili uprostred prvého lockdownu, pomohlo zvýšené množstvo peších, ktorí začali znovu objavovať svoje okolie.

Ridley Road Market Dominika Pilch
Ridley Road Market. Foto: Dominika Pilch
Maltby St Market Petra Marko
Maltby St. Market. Foto: Petra Marko

Ale poďme späť k príbehu Borough Market. V úvodnej fáze jeho znovuzrodenia v 90tych rokoch bol trh otvorený len raz za tri týždne, no dnes je to už šesť dní v týždni! Tento trh bol taký úspešný, že rastúce nájomné v roku 2009 prinútilo mnohých obchodníkov opustiť svoje pôvodné priestory a usadiť sa na neďalekej Maltby Street pod železničnými oblúkmi smerom na juhovýchod, ktoré sa premenili na rušné miesto pre víkendové stretnutia, avšak s čiastočnou nevôľou niektorých miestnych obyvateľov kvôli gentrifikačnému efektu na ceny nehnuteľností a prílevu bohatších vrstiev.

Fenomén pouličných trhov v Londýne nie je možné oddeliť od gentrifikácie. Počnúc kváskovým chlebom (800 g) za 5,5 libry na trhu na Maltby Street a končiac bochníkom krájaného bieleho chleba (800 g) v supermarkete za 0,85 libry, tento trend ide ruka v ruke s pádom alebo vzostupom takzvanej „High Street” – lokálnej nákupnej ulice. Londýn sa historicky vyvinul zo série dedín, ktoré prerástli do diverzifikovanej siete mestských centier po celom meste, v ktorých je spomínaná „High Street” a miestny trh často pulzujúcim centrom. Zatiaľ čo niektoré lokálne centrá zanikli pre rýchlu gentrifikáciu, ktorú podporuje nová výstavba a tvorba exkluzívnych hotspotov, v mnohých je badateľné spoločné úsilie o zachovanie pôvodných trhov a ich citlivú regeneráciu. 

Maltby St Market Petra Marko
Maltby St. Market. Foto: Petra Marko
Maltby St Market Petra Marko
Maltby St. Market. Foto: Petra Marko

Vynikajúcim príkladom je obľúbený trh na Ridley Road v Dalstone, mestskej časti Hackney. Stretnete na ňom predajcov a obchodníkov z Afriky, Ázie, Európy a Karibiku, pričom tento trh sa už v roku 1880 stal základným kameňom komunity v Hackney a z pôvodných 20 predajných stánkov sa rozrástol na viac ako 150. Obyvatelia, miestne podniky a komunitné skupiny v Dalstone sa môžu vyjadrovať k novým iniciatívam na ochranu a revitalizáciu jedinečného charakteru trhu, keďže v jeho bezprostrednej blízkosti sa plánujú rozsiahle novostavby. Zmeny v usporiadaní trhu, ktoré pomáhajú zvyšovať bezpečnosť a dostupnosť trhu, úpravy verejných priestorov a bezhotovostné platobné terminály pre obchodníkov sú len niektoré z plánovaných vylepšení trhu na Ridley Road v rámci spoločnej investície 1,5 milióna libier zo strany mestskej rady v Hackney a z Fondu dobrého rastu (Good Growth Fund) londýnskeho starostu. Táto iniciatíva je súčasťou verejnej konzultácie k novému návrhu územného plánu pre Dalston, ktorý je vyvrcholením 3-ročného konzultačného procesu, do ktorého sa zapojilo viac ako 5000 miestnych obyvateľov.

Ridley Road Market Dominika Pilch
Ridley Road Market. Foto: Dominika Pilch
Ridley Road Market Dominika Pilch
Ridley Road Market. Foto: Dominika Pilch

Fond dobrého rastu londýnskeho starostu je dobrým príkladom mechanizmu riadenia, v ktorom sa miestne komunity môžu vyjadriť k formovaniu ich mesta a do spolutvorby zaangažovať miestne organizácie. V tomto fonde sa podporujú inovatívne a osvedčené regeneračné postupy a doteraz sa z neho prispelo sumou viac ako 75 miliónov libier na pomoc pri realizácii 138 inovatívnych regeneračných projektov. Dôležité je, že okrem financovania program poskytuje aj odborné poradenstvo v oblasti regenerácie, dizajnu a zdieľania vedomostí a skúseností. Spolu s Akcelerátorom fondu dobrého rastu v reakcii na pandémiu covid-19 sú súčasťou programu aj regeneračné projekty, napríklad riešenia pre trvalo udržateľnú dopravu s podporou cyklistiky a chôdze, alebo kreatívne centrá v oblasti módy a performance, malovýroby a trhoviská. Je samozrejmé, že jeho efektivita je podmienená dobrou spoluprácou s miestnymi zastupiteľstvami a príslušnými zainteresovanými aktérmi.

Mestá s dynamikou Londýna sa neustále vyvíjajú a hľadanie rovnováhy medzi globálnymi silami a lokálnou regeneráciou je v nich vždy náročné. Pouličné trhy sú však neoceniteľným aktívom a pri starostlivom riadení môžu pomôcť s udržateľnou obnovou miest. Na rozdiel od nákupných centier alebo online nakupovania, ktoré mestu a jeho mestskému životu vracia len málo, pouličné trhy môžu pomôcť znovu objaviť a prispôsobiť verejný priestor pre rôznorodé aktivity a sú zároveň „verejným predstavením“, ktoré môže sledovať každý bez nutnosti čokoľvek kúpiť. V najlepšom prípade dokážu pouličné trhy pomôcť adresovať problémy súvisiace s demografickými zmenami, osamelosťou a izoláciou. S tým súvisí aj rastúce povedomie a naliehavá potreba riešiť zmenu klímy, kvalitu ovzdušia a zvýšiť odolnosť našich komunít znižovaním spotreby a tvorby odpadu.


27. OKTÓBER 2021

Text: Petra Marko
Fotografie: Dominika Pilch a Petra Marko

 


 

Partneri

                    

Budujeme partnerstvá

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu

„Obsah tejto stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“