Illah van Oijen: Príďte na kus teplého slova. Naše myslenie ovplyvňujú príbehy, ktoré hovoríme sami sebe

Illah van Oijen facilituje Warm Data Lab v Starom Lýceu podľa unikátnej metódy Nory Bateson, švédsko-americkej bádateľky a lektorky. Foto: Marek Jančúch

Illah van Oijen, fotografka a spoluorganizátorka známeho podujatia Dobrý trh, prináša do našej spoločnosti nový nástroj na diskusiu a spájanie komunít. Ide o sériu pravidelných workshopov Warm Data Lab s prepracovanou metodikou z dielne Medzinárodného Batesonovho inštitútu (International Bateson Institute), kde sa spomínanú metódu učí už dva roky.

Tatiana Kubišová 

• Tatiana Kubišová je novinárka na voľnej nohe, pôsobí aj ako marketingová a PR špecialistka a spoluzakladateľka OZ Zriedkavé choroby.

Ako by si charakterizovala Warm Data Lab? 

Warm Data, v doslovnom preklade „teplé údaje“, sú vlastne informácie, vychádzajúce z poznania a skúseností každého človeka, pričom ten ich prepája s ostatnými účastníkmi v skupine. Väčšinou sa točia okolo jednej témy a vyžadujú, aby bol človek sám k sebe poctivý, otvorený a chápavý. Pre mňa je to zážitkový proces a verím, že môže byť revolučný v rámci prepájania názorových bublín. Na to slúži laboratórium, teda workshop. Warm Data Labs umožňujú nové spoločenské reakcie na komplexné výzvy.

Aký je význam tohto ľudského laboratória?

Proces Warm Data Lab je vlastne cvičenie so skupinami, ktoré majú záujem posilniť a ďalej precvičovať kolektívnu schopnosť vnímať, diskutovať a skúmať zložité problémy. Vďaka posunu perspektívy prostredníctvom konverzácií zvyšuje tiež schopnosť ľudí reagovať na ťažké alebo kontroverzné otázky. Keďže mnohé výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme, sú komplexné, potrebujeme hľadať prístupy, ako sa s nimi vyrovnať.

Takže z viacerých kontextov vzniká celok?

Vlastne áno, lebo jednotlivé témy ako napríklad bicyklovanie, neexistujú iba v samostatných kontextoch, ale sú skôr tvorené vo viacerých kontextoch, ktoré sa prekrývajú v živej komunikácii a medzi živými systémami. Preto sa Warm Data Labs používajú už dekádu a dosiahli široké prijatie vo výskumných a vedeckých komunitách, ako aj vo verejnom a súkromnom sektore.

Prvý Warm Data Lab v bratislavskej Cvernovke facilitovala spolu s Illah aj Nora Bateson cez online v apríli 2022. Foto: Marek Jančúch

Jeden Warm Data Lab si zorganizovala v angličtine aj v slovenčine pre partnerov a spolupracovníkov na projekte CycleUp! Ako si sa pripravovala?

Naše myslenie ovplyvňujú príbehy, ktoré hovoríme sami sebe. Môžu mať pritom rôzne formy, či už je to architektúra, vizuálne umenie, básne, piesne, prípadne aj interpretácie histórie. Pri príprave na Warm Data Lab som si prešla svoje osobné príbehy a prišla som na to, že môj hlboko zakorenený pocit slobody je preplnený rôznym vizuálnym materiálom, ktorý je spojený s bicyklovaním. Pomenovala som ho v kontexte svojho života, naviazala jednotlivé jeho etapy na konkrétne spomienky a musím povedať, že vznikla obzvlášť priateľská a rešpektujúca atmosféra. Workshopy tak boli podnetné počas ich diania, ale mali aj dohru, ktorá vyústila do ďalšej spolupráce.

Prezradíš viac?

Viaceré účastníčky a účastníci, participujúci na projekte CycleUp!, sa následne zapojili aj do edičnej rady magazínu CTZN. Na workshope sme ich vyzvali, aby porozmýšľali, čím dokážu projekt obohatiť a väčšina z nich naozaj prišla s kreatívnymi riešeniami. Zatiaľ sme na začiatku, ale už teraz môžem povedať, že nás zrejme čaká tvorba komiksu, cyklistického slovníka, piesne či tréningov pamäti s cyklotematikou. Naše dvere sú otvorené pre každého, kto chce prispieť svojím talentom a schopnosťami. Spolu dokážeme viac.

Kto sa môže zúčastniť na Warm Data Labe?

Ktokoľvek. Warm Data Lab budeme organizovať bezplatne každý mesiac v budove Starého lýcea a bude otvorený pre všetkých záujemcov. Z kapacitných dôvodov je však potrebné sa na workshop prihlásiť vopred. A týmto pozývam ľudí, aby si prišli tento zážitok vyskúšať a pozreli sa na vybranú tému z rôznych uhlov pohľadu. Keď totiž hľadíme na kultúru cez osobné príbehy, tak platí, že čím silnejší je naratív, o to intenzívnejšie ich vnímame.


29. NOVEMBER 2023

Text: Tatiana Kubišová
Fotografie: Marek Jančúch