Plynie život okolo Dunaja

Dunajská hmla
Dunajská hmla pri moste Apollo, 20. 2. 2021

Niekedy sa nedá povedať, či sa viac hýbe dynamické mesto alebo tá pomalá rieka. Alebo vnímame jej tempo každý po svojom? Z nábrežia, z lode, z objatia. Naše súžitie s Dunajom zachytávajú fotografie Antona Sládeka.

Anton Sládek: Dunaj (2018–22)
Tyršovo nábrežie
Tyršovo nábrežie oddychuje, 15. 2. 2021
Dvořákovo nábrežie
Dvořákovo nábrežie, 15. 11. 2018
Plávajúca reštaurácia
Plávajúca reštaurácia, 16. 11. 2018
Relax pod River parkom
Relax pod River parkom, 14. 7. 2019
Pohľad na Pečniansky les
Pohľad na Pečniansky les, 13. 8. 2019
Oddych na zimnom slnku
Oddych na zimnom slnku, 17. 1. 2019
Pri moste SNP
Pri moste SNP, 16. 9. 2019
Pred Euroveou
Pred Euroveou, 24. 10. 2019
Letný podvečer
Letný podvečer, 18. 9. 2019
Na Nábreží Milana Rastislava Štefánika
Na Nábreží Milana Rastislava Štefánika, 2. 1. 2020
Šport pod Mostom Lanfranconi
Šport pod Mostom Lanfranconi, 1. 3. 2020
Zimné slnko na vlečnom člne
Zimné slnko na vlečnom člne, 16. 11. 2018
Svetlokresba v prístave
Svetlokresba v prístave, 17. 1. 2019
Mýtická loď pri River parku
Mýtická loď pri River parku, 20. 10. 2018
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, 26. 8. 2019
Pohľad na Zimný prístav z mosta Apollo
Pohľad na Zimný prístav z mosta Apollo, 13. 1. 2019
Výletná loď do Passau
Výletná loď do Passau, 14. 7. 2019
Plavec pod Starým mostom
Plavec pod Starým mostom, 7. 8. 2019
Budova strojníckej školy a lode na Dunaji
Budova strojníckej školy a lode na Dunaji, 7. 8. 2019
Pokojná plavba
Pokojná plavba, 1. 2. 2020
Nábrežie pred Euroveou
Nábrežie pred Euroveou, 18. 9. 2019
Pod Starým mostom
Pod Starým mostom, 19. 8. 2019
Na Fajnorovom nábreží
Na Fajnorovom nábreží, 27. 8. 2019
Pohľad na ľavý breh z kaviarne UFO
Pohľad na ľavý breh z kaviarne UFO, 13. 8. 2019
Pohľad z Tyršovho nábrežia na SNM
Pohľad z Tyršovho nábrežia na SNM, 16. 9. 2019


Anton Sládek sa narodil v roku 1956 v Bratislave. V rokoch 1971–1975 navštevoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave. V období rokov 1977–1982 študoval na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe, odbor Umelecká fotografia. Po absolvovaní pražskej FAMU bol zamestnaný v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, neskôr v redakcii časopisu Mladé rozlety a od polovice 80. rokov je fotografom v slobodnom povolaní. Vystavoval na Slovensku aj v zahraničí a je zastúpený v zbierkach Slovenskej národnej galérie, UPM v Prahe a v Moravskej galérii v Brne. Ako fotograf spolupracoval s režisérom Jozefom Bednárikom na jeho muzikáloch pre Novú scénu v Bratislave a divadlo Andreja Bagara v Nitre. Fotografoval aj pre operu SND a iné divadlá. V roku 1996 získal 1. cenu Czech Press Photo za divadelné fotografie. S redakciou časopisu DORKA, pre ktorú fotografoval bytové doplnky, spolupracoval vyše 20 rokov. Okrem toho vytváral fotografické obálky na knihy (Slovenský spisovateľ, Tatran, Smena) a gramoplatne (Opus). 
Venuje sa voľnej tvorbe a vydavateľskej činnosti. V rokoch 2005–2014 pracoval na Strednej odbornej škole Račianska 105 v Bratislave. V rámci voľnej tvorby sa dlhodobo venuje téme miznúcej a novo vznikajúcej Bratislavy a hier svetla a tieňa.
Od začiatku svojej fotografickej tvorby má za sebou početné kolektívne aj individuálne výstavy. 
Doteraz vydal fotografické knižky:
Bratislava, moja láska, 1999
Svetlo a tieň, 2000
Obrázky z Bratislavy, 2000
Prvých 50 krokov (s Františkom Gyárfášom), 2002
Po schodoch z vody (s Ivetou Ondrejkovou), 2011
Medzičas. Miznúce miesta Bratislavy, 2015
Zákulisie. Skrytý svet opery a baletu, 2015
Pasáž. Prechádzka spomienkami na Bratislavu, 2018
Priestor, 2018

15. MAREC 2022

Fotografie: Antón Sládek
Web: sladek-anton.sk